Wat is de betekenis van Iets uit zijn mouw schudden?

2020
2022-08-18
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

Iets uit zijn mouw schudden

zonder moeite met iets komen

1977
2022-08-18
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Iets uit zijn mouw schudden

iets moeilijks gemakkelijk en zonder moeite verrichten; bij Tuinman 1, 21: „Dit zegt men van iets gereedelyk en met weinig moeite te voorschijn brengen: ’t geen op predikatiën, of iets diergelijks werd toegepast.” Vgl. het Westvl. uit de mouwe preeken, pleiten, prediken of pleiten zonder voorbereiding, voor de vuist. De spree...

Lees verder
1977
2022-08-18
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

iets uit zijn mouw schudden

Iets uit zijn mouw schudden wil zeggen: iets moeilijks op ogenschijnlijk moeiteloze wijze tot stand brengen of verklaren. Een kritische verklaring van deze zegswijze vinden we bij Carolus Tuinman (1659-1728), een Middelburgs predikant, die niet alleen rijmbundels en polemische geschriften, maar ook, ‘tot grondig verstand der Vaderlandsche Moe...

Lees verder