Wat is de betekenis van Dardanellen-kwestie?

1996
2021-02-25
Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Dardanellen-kwestie

De politieke problemen rond de doorvaart door de Dardanellen. De Dardanellen (of Hellespont) is de naam van de ongeveer vijfenzestig kilometer brede zeestraat tussen de Egeïsche Zee en de Zee van Marmara, die in verbinding staat met de Zwarte Zee. Op de Conventie van Londen in 1841 werd afgesproken de Dardanellen in vredestijd voor alle oorlogssche...

Lees verder
1933
2021-02-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Dardanellen-kwestie

Dardanellen-kwestie - de zich in de 19e eeuw voortdurend voordoende vraag of Turkije het recht bezat de Dardanellen te sluiten voor doorvaart van oorlogsschepen van andere mogendheden. Op het congres van Parijs (1856) en dat van Berlijn (1878) werd vastgesteld, dat geen oorlogsbodems de Dardanellen mochten passeeren dan bij bijzondere toestemming d...

Lees verder
1916
2021-02-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Dardanellen-kwestie

Dardanellen-kwestie. Het blijven voortbestaan van het Turksche Rijk in Europa, de geweldige ontwikkeling van Zuid-Rusland, de positie van Engeland in de Middellandsche Zee maakten reeds in de eerste helft der 19de eeuw de vaart door deze zee-engten tot een ernstig vraagpunt der Europeesche staatkunde. Rusland heeft steeds geijverd voor de neutraliz...

Lees verder