Wat is de betekenis van kwestie?

2024-02-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

kwestie

kwestie - Zelfstandignaamwoord 1. probleem 2. zaak, aangelegenheid 3. geschil, ruzie, onenigheid Het Nederlandse kabinet gaat het doden van Armeniërs in Turkije in de periode 1915-1923 niet kwalificeren als 'Armeense genocide'. Nederland blijft de kwalificatie 'de kwestie van de Armeense genocide' ha...

2024-02-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

kwestie

kwestie - zelfstandig naamwoord uitspraak: kwes-tie 1. waar het over gaat ♢ ik heb de kwestie met hem besproken 1. de persoon in kwestie [de persoon waar het over gaat] ...

2024-02-24
Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

kwestie

Neutraal woord voor probleem; ruzie; hachelijke toestand. In deze betekenis reeds opgetekend in de zestiende eeuw. Bij Cornelissen & Vervliet vinden we het voorbeeld: ‘Die geburen liggen al lank in kwestie.’ Tegenwoordig hangt er al lang geen taboe meer rond ruzies en meningsverschillen. In Gent werden ‘de Slowaakse zigeuners’ vorig jaar zo’n k...

2024-02-24
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

kwestie

- kwestie van, met de bedoeling om Beide hogescholen gingen in op de vraag om samen allochtone maatschappelijk werkers op te leiden, kwestie van niet enkel, ‘witte’ werkers te hebben in diensten die vaak allochtonen ontvangen. - HN, 19-11-2002. - kwestie van even te wachten, je hoeft maar even te wachten - kwestie van...

Wil je toegang tot alle 17 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-24
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Kwestie

[Lat. quaestio, van quaerere, quaesitum = zoeken, vorderen, gerechtelijk onderzoeken] 1 vraag, vraagpunt, strijdvraag; probleem; geschil, rechtszaak; zaak die besproken wordt; ook van personen {bijv.: de persoon in -, de persoon waarover het gaat, die in het geding is; 2 (spreektaal) onenigheid (...

2024-02-24
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Kwestie

geschil

2024-02-24
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

kwestie

1. Onenigheid, ruzie, twist; vooral in de verb. kwestie hebben, krijgen, zoeken (met iem.). Hem te verzoeken die avond elders te gaan dineren, dat was niet te doen, want zó mooi kon het niet ingekleed worden of het bleef in de grond toch altijd een belediging die Martin te baat kon nemen om kwestie te zoeken, iets waarvan de gevolgen...

2024-02-24
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Kwestie

vraag; strijdvraag; geschil.

2024-02-24
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Kwestie

s., kwestje.

2024-02-24
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

kwestie

v. vraag-, strijdvraag; geschil.

2024-02-24
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

kwestie

v. kwesties (vraag; geschil, ruzie); zie quaestie, quaestieus.

2024-02-24
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

kwestie

v. vraag, geschil.

2024-02-24
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

kwestie

('kwesti) v. (-s; -tje) [Lat. quaestio) I. Eig. het vragen, vraag, vooral in uitdrukkingen: buiten -, zonder twijfel; dat lijdt geen -, spreekt vanzelf; de persoon, de zaak in -, waarvan sprake is; (er is) geen van, er is geen sprake van, er is geen mogelijkheid op. II. Metn. 1. a. a. Algm. zaak, waarnaar gevraagd wordt, waarover een onde...

2024-02-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

kwestie

[→Fr.], v. (-s), 1. het vragen, vraag, en vandaar twijfel: daarover kan geen — zijn; dat is buiten -, buiten twijfel; daar is geen — van, daar komt niets van in; (ook) daar is geen kans op; geen — van!, daar is niets van aan; er is — van, dat..., er is sprake van, dat; 2. de zaak, de persoon in waarvan of van wie gespr...

2024-02-24
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

kwestie

kwestie - v., vraag; strijdvraag; geschil.

2024-02-24
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Kwestie

KWESTIE, v. (-s, ...tiën), vraag; twistvraag, geschilpunt: wat is de kwestie ? de kwestie loopt over eene geheel andere zaak; — geen kwestie van, dat is buiten kwestie, dat is buiten twijfel; (ook) daar komt niets van in; (ook) daar is geen mogelijkheid op; ruzie, twist: zij hebben kwestie gehad; — aanhangige zaak, aangelegenheid d...

2024-02-24
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

kwestie

kwestie - quaestie, v. (kwestiën, quaestiën), zaak of onderwerp in behandeling, □ onder beraadslaging, □ in onderzoek, □ in geschil, geschilpunt; vraag; voorstel; de zaak in kwestie, de onderwerpelijke zaak