Wat is de betekenis van Dagvaarding (rechten)?

1937
2021-06-25
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Dagvaarding (rechten)

Een handeling, waarbij iemand voor den rechter wordt geroepen. Ook geeft men dien naam aan de akte (exploit genoemd), waarbij wordt vastgesteld, dat deze handeling is geschied. In burgerlijke zaken gaat de dagvaarding uit van den eischer, die zijn tegenstander kan dagvaarden op een dag, dat de rechtbank zitting houdt. Hij heeft daarvoor geen verlof...

Lees verder