Wat is de betekenis van Chartaal geld?

2024-04-22
Algemene economische basisprincipes

D.J. de Jong & C.J. de Lange (2018)

Chartaal geld

Munten en bankbiljetten.

2024-04-22
Economische begrippenlijst

DNB (2015)

Chartaal geld

Het tastbare geld. Munten en bankbiljetten.

2024-04-22
Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

chartaal geld

Het tastbare geld.

2024-04-22
Begrippenlijst uit Praktische Economie vwo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

chartaal geld

Het tastbare geld.

2024-04-22
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

chartaal geld

chartaal geld - Tastbaar geld in de vorm van munten en bankbiljetten dat vrij overdraagbaar is. Het geld waarmee in de winkel kan worden betaald.

2024-04-22
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Chartaal geld

Munten en bankbiljetten die in een land in omloop zijn.

2024-04-22
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Chartaal geld

geld, dat in de vorm van munten of (munt- of bank-) biljetten circuleert. Staat tegenover giraal geld. Naam afgeleid van charta (= wet): dit geld ontleent zijn hoedanigheid van betaalmiddel immers aan de wet.

2024-04-22
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Chartaal geld

Chartaal geld - is geld, dat door de wet (= charta) tot wettelijk betaalmiddel (tot ieder of tot een bepaald bedrag) verheven is. Volgens de meening van G. F. Knapp, die leert, dat het alleen de staat is, die aan het geld zijn waarde geeft, is alle geld chartaal geld. Men gebruikt chartaal geld ook wel in tegenstelling met ➝ giraal geld; de tegenst...

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-22
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Chartaal geld

stoffelijk geld (in tegenstelling tot giraal geld), gewaarmerkt door of slechts uitgegeven met uitdrukkelijke machtiging van de overheid, dat daardoor in zekere zin de vorm heeft van een oorkonde (charta). Tot de chartale geldhoeveelheid behoort gemunt geld en papiergeld. Het gemunt geld (munt) bestond aanvankelijk uitsluitend uit volwaardige munte...