Wat is de betekenis van Catharina van Alexandrië?

2004
2021-03-08
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Catharina van Alexandrië

Catharina van Alexandrië is een heilige, wordt geboren als dochter van de koning van Cyprus, die samen met zijn vrouw lang op de geboorte van zijn dochter had moeten wachten. Catharina is een meisje van ongekende schoonheid en intelligentie. Zij is hoogmoedig, maar een kluizenaar heeft haar gewezen op Christus met wie zij op mystieke wijze huwt. Al...

Lees verder
1973
2021-03-08
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Catharina van Alexandrië

Catharina van Alexandrië - oudchristelijk heilige. Haar persoonlijkheid is niet bekend, wel haar cultus. Zij is patrones van de theologen en filosofen en van het aartsbisdom Utrecht. Zij wordt meestal afgebeeld met een gebroken rad. Feestdag: 25 nov. zie afb. LITT. P.Assion, Die Mirakel der Hl. Katharinavon Alexandria (1969).

Lees verder
1955
2021-03-08
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

CATHARINA VAN ALEXANDRIË

(4de eeuw), heilige, maagd en martelares, over wie geen geschiedkundige gegevens beschikbaar zijn, was volgens de legende een aanzienlijke, geleerde jonge vrouw, die voor keizer Maxentius het christelijk geloof tegen 50 wijsgeren zo scherpzinnig verdedigde, dat dezen zich bekeerden en verbrand werden. Zelf werd zij na gefolterd te zijn op een rad m...

Lees verder
1933
2021-03-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Catharina van alexandrië

Catharina van alexandrië - Heilige, maagd en martelares, een der meest vereerde heiligen in de Oostersche en Westersche Kerk, leefde in de 4e eeuw. In de kalendaria en martyrologia der eerste zeven eeuwen komt haar naam niet voor, zoodat wij weinig met zekerheid weten. Over haar juiste afkomst, naam, enz. loopen de meeningen sterk uiteen. Volg...

Lees verder