Wat is de betekenis van brengen?

2024-07-16
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-16
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

brengen

(1974) (Barg.) verraden. • iemand brengen, verraden, aangeven. Vb. 'We zijn gebracht, dat is zeker'. Onderwereldtaal. (Enno Endt & Lieneke Frerichs: Bargoens Woordenboek. 1974)

2024-07-16
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

brengen

brengen - Werkwoord 1. (ov) ergens heen gaan om iets of iemand daar af te geven Hij bracht zijn dochtertje naar de dokter omdat zij tekenen van griep vertoonde. Hij brengt altijd slecht nieuws. Woordherkomst afkomstig van: Middelnederla...

2024-07-16
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

brengen

brengen - onregelmatig werkwoord uitspraak: bren-gen 1. daarheen vervoeren of begeleiden ♢ ze brengt de kinderen naar school 1. morgen brengen! [dat gebeurt niet!] ...

2024-07-16
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

brengen

1. Van een contract: zodanig tegenspelen dat een anders moeilijk of helemaal niet maakbaar contract wordt gehaald. 2. Van een kleur: al of niet gedwongen een kleur aanspelen door een tegenspeler ten faveure van de leider. Zie ook: ingooi; placing

2024-07-16
Germanismen in het Nederlands

Dr. S. Theissen (1978)

Brengen

Er wordt soms bezwaar gemaakt tegen het gebruik van brengen in de betekenis van ‘publiceren’, ‘vertonen’, ‘uitzenden’ enz., bijv. in ‘het blad brengt deze week een interessante reportage over of ‘de radio brengt een concert’. Sommigen beschouwen het als een germanisme: het Duitse ‘bringen&...

2024-07-16
Recht voor z'n raap

Rouke G. Broersma (1970)

Brengen

iets weten te brengen, presenteren.

2024-07-16
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Brengen

v., bringe, b r o c h t, b r o c h t; voor elkaar —, biheisterje (en biteisterje).

Wil je toegang tot alle 17 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-16
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)