Wat is de betekenis van Blok (scheepvaart)?

2024-06-13
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Blok (scheepvaart)

dient om het touwwerk in verschillende richtingen te leiden, en tevens als samenstellend deel van takels. Een blok is van hout of ijzer vervaardigd en wordt naar het aantal „schijven” genoemd: één-, twee-, drie-schijfsblok, enz. Een houten blok bestaat uit twee „wangen”, die door middenstukken op vaste afstand...

2024-06-13
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Blok (scheepvaart)

o. (-s), scheepvaart- en marinebenaming voor katrol, afhankelijk van het aantal schijven (rollen) aangeduid met enkel- of eenschijfsblok, dubbel- of tweeschijfsblok en drie- of meerschijfsblok.