Wat is de betekenis van scheepvaart?

2024-06-13
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-06-13
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-13
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

scheepvaart

scheepvaart - zelfstandig naamwoord uitspraak: scheep-vaart 1. het varen van schepen ♢ op de Friese meren is in de zomer veel scheepvaart Zelfstandig naamwoord: scheep-vaart de scheepvaart

2024-06-13
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Scheepvaart

zie Binnenvaart, Oostzeevaart, Wilde vaart, Zeevaart.

2024-06-13
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Scheepvaart

Zie: →Rederij, →Oostzeevaart, →Beurtvaart/binnenvaart, →Beschuitvaart en →Arbeidsplaatsen en bedrijfsgrootte.

2024-06-13
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Scheepvaart

v./m., het verkeer te water met behulp van vaartuigen. (e) Volgens Lloyd’s Register of Shipping telde de wereldvloot op 1.7.1983 in totaal 76 106 schepen met een totale inhoud van 422,6 mln. brt wat overeenkomt met een draagvermogen (dwt) van 694,5 mln. t. Voor een overzicht van de wereldhandelsvloot die ongeveer 90 % van het brutotonnage omv...

2024-06-13
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

scheepvaart

Voor Nederland betekent de uitoefening van de koopvaardij een zeer belangrijke bron van inkomsten en deviezen. Er zijn dan ook een groot aantal kleine en grote maatschappijen die stoom- en motorschepen onder de Nederlandse driekleur exploiteren. In 1971 waren er in ons land 1118 schepen ingeschreven met een totale inhoud van 5 058 000 BRT, als volg...

2024-06-13
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Scheepvaart

v./m., 1. het verkeer te water met behulp van vaartuigen. © Volgens Lloyd’s Register of Shipping telde de wereldvloot op 1.7.1983 in totaal 76106 schepen met een totale inhoud van 422,6 mln. brt wat overeenkomt met een draagvermogen (dwt) van 694,5 mln. t. Voor een overzicht van de wereldhandelsvloot die ongeveer 90 % van het brutotonnag...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-13
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

SCHEEPVAART

Geschiedenis. Over het uiterlijk van de Fr. schepen in de Romeinse tijd vertelt het zgn. Utrechtse schip van ca. 16 t uit de iste-3de eeuw n.C. In de 8ste eeuw is er Fr. handel op Engeland en Denemarken, dus zeevaart. Zie Compendium: Handel.De Friezen hadden een eigen scheepstype, anders dan de Deense drakenschepen en de Engelse snacca’s. Se...