Wat is de betekenis van scheepvaart?

2018
2021-07-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

scheepvaart

scheepvaart - zelfstandig naamwoord uitspraak: scheep-vaart 1. het varen van schepen ♢ op de Friese meren is in de zomer veel scheepvaart Zelfstandig naamwoord: scheep-vaart de scheepvaart

Lees verder
1985
2021-07-28
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Scheepvaart

v./m., het verkeer te water met behulp van vaartuigen. (e) Volgens Lloyd’s Register of Shipping telde de wereldvloot op 1.7.1983 in totaal 76 106 schepen met een totale inhoud van 422,6 mln. brt wat overeenkomt met een draagvermogen (dwt) van 694,5 mln. t. Voor een overzicht van de wereldhandelsvloot die ongeveer 90 % van het brutotonnage omv...

Lees verder
1981
2021-07-28
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

scheepvaart

Voor Nederland betekent de uitoefening van de koopvaardij een zeer belangrijke bron van inkomsten en deviezen. Er zijn dan ook een groot aantal kleine en grote maatschappijen die stoom- en motorschepen onder de Nederlandse driekleur exploiteren. In 1971 waren er in ons land 1118 schepen ingeschreven met een totale inhoud van 5 058 000 BRT, als volg...

Lees verder
1973
2021-07-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

scheepvaart

v./m., 1. het verkeer te water met behulp van vaartuigen (e): — op de rivieren, langs de kust; 2. de omstandigheid dat ergens schepen varen: er is daar veel, een drukke —; 3. het geheel van ergens varende schepen. (e) Scheepvaart richt zich niet alleen op het vervoer van personen en goederen, maar ook op de voedselvoorziening (visser...

Lees verder
1972
2021-07-28
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Scheepvaart

v./m., 1. het verkeer te water met behulp van vaartuigen. © Volgens Lloyd’s Register of Shipping telde de wereldvloot op 1.7.1983 in totaal 76106 schepen met een totale inhoud van 422,6 mln. brt wat overeenkomt met een draagvermogen (dwt) van 694,5 mln. t. Voor een overzicht van de wereldhandelsvloot die ongeveer 90 % van het brutotonnag...

Lees verder
1958
2021-07-28
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

SCHEEPVAART

Geschiedenis. Over het uiterlijk van de Fr. schepen in de Romeinse tijd vertelt het zgn. Utrechtse schip van ca. 16 t uit de iste-3de eeuw n.C. In de 8ste eeuw is er Fr. handel op Engeland en Denemarken, dus zeevaart. Zie Compendium: Handel.De Friezen hadden een eigen scheepstype, anders dan de Deense drakenschepen en de Engelse snacca’s. Se...

Lees verder
1952
2021-07-28
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Scheepvaart

s., skipfeart.

1950
2021-07-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Scheepvaart

v., 1. het bedrijf van met schepen te varen, het reizen en vervoeren te water en al wat daarmee samenhangt: de scheepvaart bloeit; scheepvaart op de rivieren, langs de kust; de scheepvaart verstaan; 2. de omstandigheid dat ergens schepen varen: er is daar veel, een drukke scheepvaart; 3. het geheel der ergens varende s...

Lees verder
1949
2021-07-28
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Scheepvaart

het verkeer en vervoer van vaartuigen op de waterwegen; te onderscheiden zijn hierbij: de binnenscheepvaart, de kustvaart en de zeevaart. Onder binnenscheepvaart wordt begrepen het scheepvaartverkeer op rivieren, kanalen en binnenzeeën; te onderscheiden is hierbij de zgn. wilde binnenvaart, die door het gehele land vervoert, in tegenstelling t...

Lees verder
1933
2021-07-28
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Scheepvaart

aanvankelijk tot binnenwateren beperkt. De Phoeniciêrs waagden zich echter op zee en moeten Afrika omzeild hebben. De Rom. hadden sterke vloten; de Noormannen moeten zelfs Amerika hebben bereikt. Zeekaarten (13e eeuw) en het kompas (14e eeuw) bevorderden sterk de s.; 1486 zeilde Vasco da Gama Kaap de Goede Hoop om, 1492 ontdekte Columbus na e...

Lees verder
1933
2021-07-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Scheepvaart

A) Begrip. Naar de eischen door de wet gesteld aan schip en bemanning, wordt de s. onderscheiden in: 1° Binnenvaart, dat is de vaart op rivieren, kanalen en meren, den oudsten en nog altijd zeer belangrijken vorm van s.; ook voor het doordringen in onbekende landstreken is ze van groote beteekenis. 2° Kustvaart; a) groote kustvaart, voo...

Lees verder
1926
2021-07-28
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Scheepvaart

(Schip, Schipbreuk, enz.) Niettegenstaande de Israëlieten geen zeevaarders waren komt het woord schip vrij vaak voor in het Oude zoowel als in het Nieuwe Testament. In het eerste worden daarvoor vijf woorden gebruikt; in het laatste twee. Waren zij zelf geen volk van scheepvaart, eer van landbouwers en van veehouders dan van kooplieden, en dat...

Lees verder
1910
2021-07-28
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Scheepvaart

Scheepvaart - Coops, J. W. O. Loi des navires. La Haye. Van Cleef fréres. f 1.75. — Edzard, D., Grossschiffahrtsfragen u. Schiffahrtsabgaben. Gross.Lichterf., Verl, der Arbeiter-Vers. M 1.50 — Laeisz. W., Technik und Wirtschaftlichkeit im Schiffahrtsbetriebe. Jena, Fischer. M 3.—. — Scholz, W., Stellung der Segelschiffahrt zur Weltwirtschaft und Te...

Lees verder
1898
2021-07-28
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Scheepvaart

Scheepvaart - v. riviervaart, zeevaart: de scheepvaart bloeit; scheepvaart op de rivieren, langs de kust; de scheepvaart verstaan; —AKTE, v. (gesch.) akte van het besluit betreffende de scheepvaart, inz. die Cromwell in 1651 uitvaardigde in *t belang van de Engelsche zeevaart; —BELANGEN, o. mv.; —BEWEGING, v.; —INSTALLATIE,...

Lees verder
1870
2021-07-28
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Scheepvaart

Scheepvaart (De) omvat de binnenvaart (op rivieren en kanalen), de kustvaart, waarbij men het land niet uit het gezigt verliest, en de groote vaart, die de handelswegen volgt dwars door de groote zeëen. De oudste zeevaarders waren voorzeker de Phoeniciërs, die de Middellandsche Zee bevoeren en hunne togten tot Spanje uitstrekten. Later ondernamen o...

Lees verder