Wat is de betekenis van blok?

2024-06-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-20
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

blok

1) Kijk onder bloktijd*. 2) (1910) (Vlaanderen, inf.) logge, lompe vrouw. • Een blok (Log, lomp, domvrouwspersoon. — Mol.) Ook: godsblok, voegt hij er bij, en hij haalt H. Gonsgienqe aan: “Zie de dochter eens, dat gaat blok weg en komt juffrouw terug”. • In Vlaand. is godsblok = goedzak. (Volkskunde;...

2024-06-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

blok

blok - Zelfstandignaamwoord 1. een vaak hoekig massief stuk materiaal Het blok viel vanaf een redelijke hoogte op zijn teen. 2. (techniek), (scheepvaart) een draaischijf waaromheen een touw kan worden gevoerd om een goede trekrichting te verkrijgen of om de benodigde trekkracht op het touw...

2024-06-20
Woordenboek van het Kadaster

Kadaster (2017)

Blok

Een blok is het geheel van in een herverkaveling begrepen onroerende zaken.

2024-06-20
Woordenlijst leerling en leerkracht

WizWijs (2017)

blok

Een blok is de leerstof die Wizwijs per vier weken aanbiedt. In jaargroep 1 en 2 bestaat een blok uit een blokoverzicht, acht activiteitenkaarten en gemiddeld twee kopieerbladen. In de jaargroepen 3 tot en met 5 bestaat een blok uit een blokoverzicht, een werkboek met veertien lessen en een spel, een oefenboek met negentien lessen en een spel en te...

2024-06-20
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

blok

blok - zelfstandig naamwoord 1. hoekig stuk ♢ dit is een blok hout voor de open haard 1. hij is een blok aan mijn been [een grote last] 2. ze stonden als één blok achter me...

2024-06-20
Jargon & Slang van Journalisten en zetters

Marc De Coster (2017)

Blok

Blok - lead over de breedte van meer dan één kolom.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-20
Begrippenlijst Prorail

Prorail (2016)

Blok

Een blok is de ruimte tussen 2 seinen of 2 balises (ERTMS) waarbinnen zich slechts één beweging mag bevinden. De bepaling van de lengte van het blok volgt uit de baanvaksnelheid en de rijeigenschappen van het minst pres- terende materieel inclusief een veiligheidsmarge.