Wat is de betekenis van Bloeden?

2020
2022-01-20
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

bloeden

(19e eeuw) (oorspr. Barg., thans inf.) betalen; financieel verlies lijden. 'Bloedvin' was in de negentiende eeuw een Bargoense term voor geldbuidel. • Bloeden, (barg.) betalen. (Taco De Beer & Dr. E. Laurillard: Woordenschat. 1899) • (E.G. van Bolhuis: De Gabbertaal. 1937) • (H. Mullebrouck: Vlaamse volkstaal. 1984)...

Lees verder
2019
2022-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bloeden

bloeden - Werkwoord 1. (inerg) het vloeien van bloed uit het lichaam Het dier bloedde uiteindelijk dood. bloeden - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord bloed Woordherkomst afgeleid van bloed met het achtervoegsel -en Uitdrukkingen en gez...

Lees verder
2018
2022-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bloeden

bloeden - regelmatig werkwoord uitspraak: bloe-den 1. bloed verliezen ♢ de wond bloedde hevig Regelmatig werkwoord: bloe-den ik bloed jij/u bloedt hij/zij b...

Lees verder
1974
2022-01-20
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

bloeden

als gevolg van verwonding; bij niet te grote verwondingen door bloedstolling ophoudend, bij grote door het aanbrengen van een knevel- of drukverband. Ook bij planten en bomen komt bloeden voor. In het voorjaar is meestal de worteldruk groot en de verdamping klein (weinig blad). Wanneer dan insnijdingen worden gemaakt tot op het hout, komt er uit de...

Lees verder
1973
2022-01-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bloeden

(bloedde, heeft gebloed), 1. bloed laten uitvloeien: ik heb me gesneden, het bloedt nogal; mijn hand bloedt; met subjectsverwisseling: ik bloed: bloeden als een kalf, rund, (scherts.) als een meelzak; het is een doekje voor het bloeden, een schrale troost, een vergoelijking van iets pijnlijks dat iemand aangedaan is; 2. (dicht.) nog bloedt die won...

Lees verder
1954
2022-01-20
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Bloeden

noemt men het verschijnsel, dat planten na verwonding vloeistof afgeven. Het is zeer bekend van berken en esdoorns in het voorjaar. Indien deze bomen in die tijd, doch voordat de knoppen uitlopen, worden verwond, geven zij grote hoeveelheden sap af. Dit bloedingssap is sterk suikerhoudend en er wordt door indampen ook wel suiker uit gewonnen. Ook v...

Lees verder
1952
2022-01-20
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bloeden

v., bliede, b l e t t e, b l e t.

1950
2022-01-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Bloeden

(bloedde, heeft gebloed), 1. bloed laten uitvloeien: ik heb me gesneden, het bloedt nogal; mijn hand bloedt; — met subjectsverwiss.: ik bloed; bloeden als een kalf, (scherts.) als een meelzak; — het is een doekje voor het bloeden, een schrale troost, een vergoelijking van iets pijnlijks dat iem....

Lees verder
1937
2022-01-20
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

bloeden

bloedde, h. gebloed (bloed laten vloeien, verliezen): mijn neus bloedt; uit zijn neus bloeden; fig. mijn hart bloedt, ik treur erg; zegsw. hij zal (er voor) moeten bloeden, a) betalen, b) boeten; zie doodbloeden, doek 2.

1933
2022-01-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bloeden

Bloeden - van planten treedt op bij verwonding. Dit b. kan zeer sterk zijn, vooral wanneer de geheele plant boven den grond afgesneden wordt. Plaatst men een manometer door middel van een caoutchoucverbinding op het blijvend gedeelte, dan ziet men, dat er somtijds tot 1,8 at druk overwonnen wordt (bloedingsdruk). Uit de houtvaten treedt dan een voc...

Lees verder
1916
2022-01-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bloeden

Bloeden (van planten). Wanneer uit wonden van planten vocht te voorschijn komt, spreekt men van bl. Het verschijnsel is vooral opvallend bij houtachtige gewassen; maar komt niet in elk jaargetijde even veel voor. In het algem. kan gezegd worden, dat het in de gematigde luchtstreek in het vroege voorjaar het sterkst is; zeer bekend is het dan vooral...

Lees verder
1898
2022-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bloeden

BLOEDEN, (bloedde, heeft gebloed), bloed laten vloeien uit den neus bloeden; mijne hand bloedt; — het is een doekje voor het bloeden, een voorwendsel, eene vergoelijking; — dat zal wel dood bloeden, in het vergeetboek raken; — (dicht.) nog bloedt mijne wond, nog denk ik aan dat ongeluk, aan die ramp; — het hart bloedt mij...

Lees verder