Wat is de betekenis van beschouwen?

2024-05-24
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

beschouwen

beschouwen - Werkwoord 1. (ov) bekijken als, beoordelen, vinden Beschouw het als een enorme kans ! 2. (refl) denken over Hij beschouwde zich als de ideale kandidaat. 3. (ov) (arch.) aandachtig kijken naar Ze ...

2024-05-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

beschouwen

beschouwen - regelmatig werkwoord uitspraak: be-schou-wen 1. heel goed naar iets of iemand kijken ♢ hij beschouwde de plaatjes aandachtig 1. buiten beschouwing laten [het er niet over hebben]...

2024-05-24
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

beschouwen

Beschouwen is: 1) (beeldend): het aandachtig bekijken en onderzoeken van beelden (zie beeld (2)), bijv. kunstbeschouwing en beeldbeschouwing; 2) (dans): aandachtig bekijken; een van de domeinen van dans (2); dit domein houdt in: communiceren over dans, reflecteren op dans, kennis van dansbegrippen en dansgeschiedenis, analyseren en duiden van dans;...

2024-05-24
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2001)

Beschouwen

Analytische en waarderende activiteiten die eigen en andermans spel betreffen.

2024-05-24
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Beschouwen

v., biskôgje, biskouwe, skôgje; iem.als, immen biskôgje, hâlde, oansjen foar.

2024-05-24
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-05-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Beschouwen

(beschouwde, heeft beschouwd), 1. oplettend, aandachtig bezien; (fig.) iets op de keper beschouwen, van nabij, nauwkeurig bekijken. 2. beoordelen, overwegen: alles wel beschouwd; naar mijn wijze van beschouwen, volgens mijn inzicht; al naar men het beschouwt, opvat; — op zichzelf beschouwd, buiten verband met iets...

Wil je toegang tot alle 18 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-24
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

beschouwen

beschouwde, h. beschouwd (1 aandachtig bezien; 2 overwegen en beoordelen; 3 aanzien als); 1. het schone natuurtafereel beschouwen; 2. iets uit een bepaald oogpunt beschouwen; welbeschouwd heeft hij gelijk, alles in aanmerking genomen; 3. iem. als leider beschouwen; iets als zijn plicht beschouwen; z. keper.