Wat is de betekenis van Iets op de keper beschouwen?

2024-06-17
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Iets op de keper beschouwen

Iets nauwkeurig bekijken

2024-06-17
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Iets op de keper beschouwen

het van nabij, nauwkeurig, bekijken. In de weverij verstaat men onder de keper de kettingschering met de inslag, wat de Fransen tissure, bij fijner werk filure en bij grover croisure noemen. Wanneer men nu de fijnheid of de grofheid van een weefsel, b.v. van laken, wil onderzoeken, drukt men het wollige, harige, waarmee de grond van het weefsel bed...

2024-06-17
Levende taal verklarend woordenboek

T. Pluim (1921)

Iets op de keper beschouwen

d.i. zeer nauwkeurig, in bijzonderheden. Onder keper verstaat men de wijze, waarop de schering en inslag in een weefsel elkander kruisen; van de keper hangt de meer of mindere fijnheid van ’t weefsel af. Gewoonlijk is het weefsel iets wollig en dan valt de keper niet terstond in ’t oog; men moet dan eerst dit wollige op zij drukken, om...

2024-06-17
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Iets op de keper beschouwen

het van nabij, nauwkeurig, bekijken. In de weverij verstaat men onder de keper de kettingschering met de inslag, wat de Fransen tissure, bij fijner werk filure en bij grover croisure noemen. Wanneer men nu de fijnheid of de grofheid van een weefsel, b.v. van laken, wil onderzoeken, drukt men het wollige, harige, waarmee de grond van het weefsel bed...