Wat is de betekenis van Aanmerking nemen(in)—acht geven op—acht slaan op—in acht nemen—in beraadnemen—bedenken—beschouwen—letten op—opmerken—overwegen?

2024-06-17
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Aanmerking nemen(in)—acht geven op—acht slaan op—in acht nemen—in beraadnemen—bedenken—beschouwen—letten op—opmerken—overwegen

Denken over of ’t oog vestigen op iets, dat ons van gedachte kan doen veranderen. In aanmerking nemen is de aandacht aan iets schenken, dat men van belang rekent voor de oordeelvelling, die men gaat maken. Zijne jeugd en onervarenheid in aanmerking nemende, heeft hij aanspraak op eene toegeeflijke beoordeeling. Acht geven en acht slaan drukke...