Wat is de betekenis van Alteratie van Amsterdam?

1994
2022-12-06
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Alteratie van Amsterdam

Alteratie van Amsterdam, 26.5.1578, de verandering in de regering van Amsterdam, voorbereid in overleg met prins Willem van Oranje en uitgevoerd door calvinisten, die de bestaande regering niet vertrouwden. Er werd een calvinistische regering ingesteld; de priesters werden uit de stad verbannen.

1981
2022-12-06
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Alteratie van Amsterdam

26.5.1578, de verandering in de regering van Amsterdam, voorbereid in overleg met de prins van Oranje en ten uitvoer gebracht door de calvinisten. daar zij de bestaande regering na de overgang (febr. 1578) op een Verdrag van →Satisfactie niet vertrouwden. Een calvinistische regering werd ingesteld, de priesters werden uit de stad verbannen. Li...

Lees verder
1933
2022-12-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Alteratie van amsterdam

Alteratie van amsterdam - noemt men de door de Calvinisten aldaar op 26 Mei 1578 te weeg gebrachte verandering in de regeering. De stad was sinds Febr. 1578 Staatsch, maar had een Katholiek bestuur. Dit werd niet vertrouwd, in overleg met Oranje afgezet en door Calvinisten vervangen.