Wat is de betekenis van Amsterdam?

2019
2022-10-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Amsterdam

Amsterdam - Eigennaam 1. (toponiem) de hoofdstad van Nederland, gelegen in de provincie Noord-Holland Amsterdam is beroemd om zijn grachten.

Lees verder
2015
2022-10-02
Hanneke Groen

Student aan de/het Radboud Universiteit Nijmegen

Amsterdam

Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Daarnaast telt de gemeente Amsterdam de meeste inwoners van Nederland. Op dit moment wonen er ongeveer 825.000 inwoners. De stad ligt in de provincie Noord-Holland, aan de rivieren het Ij en de Amstel. Amsterdam heeft zijn naam te danken aan een dam in de Amstel die in de 13e eeuw is aangelegd. Rond 1300 k...

Lees verder
2006
2022-10-02
Monumenten in Noord Holland

Encyclopedie over monumenten in Noord Holland (2010)

Amsterdam

Hoofdstad van Nederland, tot ontwikkeling gekomen in de middeleeuwen bij een dam in de Amstel. Rond de plaats waar de veenstroom de Amstel in het IJ uitmondde zette zich bij overstromingen in 1170 en 1173 een stevige kleilaag af op de metersdikke zachte veengrond. Door verdere ophoging maakte men deze grond begin 13de eeuw voor bewoning geschikt, h...

Lees verder
2005
2022-10-02
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

Amsterdam

Geldt sinds de Grondwet van 1814 als hoofdstad van Nederland. De titel verdween in 1815 uit de Grondwet maar is daarin in 1983 in ere hersteld. De Grondwet bepaalt voorts dat de Koning in de stad Amsterdam wordt beëdigd en ingehuldigd. Met uitzondering van de inhuldiging van Willem I als Koning der Nederlanden in 1815 te Brussel, hebben alle i...

Lees verder
2002
2022-10-02
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Amsterdam

Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Het is ook de stad met de meeste inwoners (meer dan 730.000) en het boegbeeld en de magneet van Holland Toeristenland. Jammer voor alle andere steden, maar voor buitenlanders is Amsterdam synoniem met Nederland. De rest is gewoon the other Holland, zoals dat in het Engels heet. De cijfers bewijzen dat. Van d...

Lees verder
1997
2022-10-02
Bierwoordenboek

Informatie voor en door de bierliefhebber

Amsterdam

Amsterdam is een merknaam van Grolsch, dat uitsluitend op buitenlandse markten wordt gevoerd. Normalerwijze dus bestemd voor de export, maar sinds 2007 ook verkrijgbaar via Bier&Co te Amsterdam, echter alleen voor geselecteerde slijterijen en avondwinkels.

Lees verder
1991
2022-10-02
Encyclopedie van de Zaanstreek

Zaanse encyclopedie (1991)

Amsterdam

Buurgemeente van de Zaanstreek, reeds vroeg van grote betekenis voor met name de economische ontwikkeling van de streek, zie ‘Economische geschiedenis 1.2.5., 2.1., 2.4.2., 2.10.3., 3.2.3. en 3.10.3. Voorts was en is Amsterdam ook in sociaal en cultureel opzicht van grote invloed in de Zaanstreek. Hoewel het te ver gaat om de nabijheid van Am...

Lees verder
1985
2022-10-02
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Amsterdam

Ned. stad in de prov. Noord-Holland, hoofdstad van Nederland, 674439 inw. De afname van het bevolkingsaantal, vooral ten gevolge van het binnenlandse migratieoverschot, gaat nog steeds door. Bovendien heeft Amsterdam ook een sterfteoverschot. Een en ander resulteert in een bevolkingsafname van ca. 6800 inwoners per jaar. Door de bevolkingsbeweginge...

Lees verder
1981
2022-10-02
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Amsterdam

de hoofdstad van Nederland, met 758 000 inwoners, de tweede havenstad van het land, gelegen aan de monding van de Amstel in het IJ. Terwijl het omstreeks 1300 nog een klein dorpje van vissers en boeren was, ontwikkelde er zich in de nabijheid van de dam met de overtoom, die er in de Amstel gelegd werd, weldra een drukke handel. De Oostzeehandel was...

Lees verder
1981
2022-10-02
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Amsterdam

hoofdstad van Nederland, gelegen aan het IJ en het Noordzeekanaal. Ontleent zijn naam aan de dam. tussen 1265 en 75 gebouwd, ter beveiliging van Amstelland tegen het IJ-water: kreeg 1275 van Floris v tolvrijheid door Holland: in 1306 Utrechts stadsrecht van bisschop Guy van Henegouwen, die Amstelland in leen had van zijn broer Jan II van Henegouwen...

Lees verder
1972
2022-10-02
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Amsterdam

Ned. stad in de prov. Noord-Holland, hoofdstad van Nederland, 674439 inw. De afname van het bevolkingsaantal, vooral ten gevolge van het binnenlandse migratieoverschot, gaat nog steeds door. Bovendien heeft Amsterdam ook een sterfteoverschot. Een en ander resulteert in een bevolkingsafname van ca. 6800 inwoners per jaar. Door de bevolkingsbeweginge...

Lees verder
1959
2022-10-02
Kunstgeschiedenis

Uitgave 1959 Amsterdam Boek

Amsterdam

De stad telt vele belangrijke gebouwen, o.a. de Zuiderkerk, de Noorderkerk, de Lutherse kerk, het koninklijk paleis, zie Holland – barok – zeventiende eeuw – bouwkunst; De stad was woonplaats voor talrijke schilders, o.a. Pieter Aertsz, Govert Flinck, Thomas de Keyser, Ferdinand Bol, Rembrandt, Bartholomeus van der Helst, Nicola...

Lees verder
1955
2022-10-02
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

AMSTERDAM

dat aanvankelijk parochieel wel tot Ouderkerk behoorde, werd in 1306 een afzonderlijke parochie, na de bouw van de Oude kerk op het tegenwoordige Oudekerksplein. In de 15de eeuw werd deze kerk aanmerkelijk uitgebreid. De bouw van de Nieuwe kerk werd begonnen in 1414, nadat de stad in 1408 in twee parochies verdeeld was. Aan het Rokin stond de Nieuw...

Lees verder
1949
2022-10-02
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Amsterdam

(oudtijds Amstelredam, Lat. Amstelodamum) ligt O.L. van Greenwich, met 31 Dec. 1939 800.594 (389.394 mannen en 411.200 vrouwen), 31 Dec. 1945 770.803, 1 Jan.’47: 798.358 en 31 Dec. 1948: 826.640 inw. (401.248 m. en 425.392 vr. In 1930: 21 pct Ned. Herv., 13 pct andersdenkende Protestanten (Remonstranten, Luthersen, Doopsgezinden, Geref. enz....

Lees verder
1947
2022-10-02
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Amsterdam

(Amstelredam, Lat.: Amstelodamum), gelegen op 520 22' 30" N.Br. en 40 53' 48" O.L.v.Gr.,met (1 Jan. 1947) 798 316 inw., (386206 m. en 412 110 vr.), (op 7 Febr. 1947 gestegen tot 800 000 inw.), is de hoofdstad en volkrijkste stad van het Koninkrijk der Nederlanden. De gemeente, welke zich aan weerszijden van het IJ uitstrekt, had...

Lees verder
1933
2022-10-02
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Amsterdam

1) Hoofdst. v. Nederland (770 000 inw.), opp. 175 km*, oorspr. vesting op palen gebouwd a/d Amstel; ontstond i/d 13e eeuw als visschersdorp. De halfcirkelvormige grachten (Heeren-, Keizers- en Prinsengracht) duiden o.d. herhaalde uitbreidingen der stad. De haven heeft 15,4% v/h geh. Nederl. scheepvaartverkeer. Beroemde oude universiteit. Voorn. inv...

Lees verder
1933
2022-10-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Amsterdam

Amsterdam - J a c o b Cornelisz. van, > Cornelisz.

1930
2022-10-02
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Amsterdam

(amstər'dam) [dam aan de Amstel] hoofdstad van Nederland en havenstad in Noordholland. Grootste handelsplaats van Nederland, vooral in koloniale waren. 1. Ligging. Amsterdam is aan beide zijden van het IJ gelegen en een plan bestaat om die door een tunnel te verbinden. Vliegveld : Schiphol. 2. Oppervlakte. 15.005 ha. 3. Bevolking. 770.744 inw....

Lees verder
1928
2022-10-02
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Amsterdam

Veel vertellen over Amsterdam, onze mooie, karakteristieke hoofdstad, ,,’t zal niet gaan, jongelui,” zoals de echte Amsterdammer zegt. Want dan zou dit geschrijf wemelen van jaartallen en cijfers en inplaats van een encyclopedie voor jongeren zou dit een grote-mensen-encyclopedie worden! Maar iets vertellen, een beeld in vogelvlucht gev...

Lees verder
1916
2022-10-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Amsterdam

Amsterdam - (Lat. Amstelodamum), gelegen op 52° 22' 30" N.B. en 4° 53' 8" O.L. van Greenwich, is de hoofdstad van Nederland: volgens de grondwet, omdat de inhuldiging des Konings in deze stad moet geschieden. Bovendien is ze nog steeds de grootste koopstad en het middelpunt op velerlei gebied. Het wapen van A. stelt voor: In keel (rood) een pal van...

Lees verder