Wat is de betekenis van Amsterdam?

2024-02-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Amsterdam

Amsterdam - Eigennaam 1. (toponiem) de hoofdstad van Nederland, gelegen in de provincie Noord-Holland Amsterdam is beroemd om zijn grachten.

2024-02-21
Hanneke Groen

Student aan de/het Radboud Universiteit Nijmegen

Amsterdam

Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Daarnaast telt de gemeente Amsterdam de meeste inwoners van Nederland. Op dit moment wonen er ongeveer 825.000 inwoners. De stad ligt in de provincie Noord-Holland, aan de rivieren het Ij en de Amstel. Amsterdam heeft zijn naam te danken aan een dam in de Amstel die in de 13e eeuw is aangelegd. Rond 1300 k...

2024-02-21
Monumenten in Noord Holland

R. Stenvert en C. Kolman (2006)

Amsterdam

Hoofdstad van Nederland, tot ontwikkeling gekomen in de middeleeuwen bij een dam in de Amstel. Rond de plaats waar de veenstroom de Amstel in het IJ uitmondde zette zich bij overstromingen in 1170 en 1173 een stevige kleilaag af op de metersdikke zachte veengrond. Door verdere ophoging maakte men deze grond begin 13de eeuw voor bewoning geschikt, h...

2024-02-21
Lexicon van het Koninklijk Huis

F.J.J. Tebbe (2005)

Amsterdam

Geldt sinds de Grondwet van 1814 als hoofdstad van Nederland. De titel verdween in 1815 uit de Grondwet maar is daarin in 1983 in ere hersteld. De Grondwet bepaalt voorts dat de Koning in de stad Amsterdam wordt beëdigd en ingehuldigd. Met uitzondering van de inhuldiging van Willem I als Koning der Nederlanden in 1815 te Brussel, hebben alle i...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Het toppunt van Nederland

Aad Struijs (2002)

Amsterdam

Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Het is ook de stad met de meeste inwoners (meer dan 730.000) en het boegbeeld en de magneet van Holland Toeristenland. Jammer voor alle andere steden, maar voor buitenlanders is Amsterdam synoniem met Nederland. De rest is gewoon the other Holland, zoals dat in het Engels heet. De cijfers bewijzen dat. Van d...

2024-02-21
Bierwoordenboek

Bierwoordenboek.nl (2017)

Amsterdam

Amsterdam is een merknaam van Grolsch, dat uitsluitend op buitenlandse markten wordt gevoerd. Normalerwijze dus bestemd voor de export, maar sinds 2007 ook verkrijgbaar via Bier&Co te Amsterdam, echter alleen voor geselecteerde slijterijen en avondwinkels.

2024-02-21
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Amsterdam

Buurgemeente van de Zaanstreek, reeds vroeg van grote betekenis voor met name de economische ontwikkeling van de streek, zie ‘Economische geschiedenis 1.2.5., 2.1., 2.4.2., 2.10.3., 3.2.3. en 3.10.3. Voorts was en is Amsterdam ook in sociaal en cultureel opzicht van grote invloed in de Zaanstreek. Hoewel het te ver gaat om de nabijheid van Am...

2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Amsterdam

Ned. stad in de prov. Noord-Holland, hoofdstad van Nederland, 674439 inw. De afname van het bevolkingsaantal, vooral ten gevolge van het binnenlandse migratieoverschot, gaat nog steeds door. Bovendien heeft Amsterdam ook een sterfteoverschot. Een en ander resulteert in een bevolkingsafname van ca. 6800 inwoners per jaar. Door de bevolkingsbeweginge...

2024-02-21
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Amsterdam

de hoofdstad van Nederland, met 758 000 inwoners, de tweede havenstad van het land, gelegen aan de monding van de Amstel in het IJ. Terwijl het omstreeks 1300 nog een klein dorpje van vissers en boeren was, ontwikkelde er zich in de nabijheid van de dam met de overtoom, die er in de Amstel gelegd werd, weldra een drukke handel. De Oostzeehandel was...

2024-02-21
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Amsterdam

hoofdstad van Nederland, gelegen aan het IJ en het Noordzeekanaal. Ontleent zijn naam aan de dam. tussen 1265 en 75 gebouwd, ter beveiliging van Amstelland tegen het IJ-water: kreeg 1275 van Floris v tolvrijheid door Holland: in 1306 Utrechts stadsrecht van bisschop Guy van Henegouwen, die Amstelland in leen had van zijn broer Jan II van Henegouwen...

2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Amsterdam

Ned. stad in de prov. Noord-Holland, hoofdstad van Nederland, 674439 inw. De afname van het bevolkingsaantal, vooral ten gevolge van het binnenlandse migratieoverschot, gaat nog steeds door. Bovendien heeft Amsterdam ook een sterfteoverschot. Een en ander resulteert in een bevolkingsafname van ca. 6800 inwoners per jaar. Door de bevolkingsbeweginge...

2024-02-21
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Amsterdam

De stad telt vele belangrijke gebouwen, o.a. de Zuiderkerk, de Noorderkerk, de Lutherse kerk, het koninklijk paleis, zie Holland – barok – zeventiende eeuw – bouwkunst; De stad was woonplaats voor talrijke schilders, o.a. Pieter Aertsz, Govert Flinck, Thomas de Keyser, Ferdinand Bol, Rembrandt, Bartholomeus van der Helst, Nicola...

2024-02-21
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

AMSTERDAM

dat aanvankelijk parochieel wel tot Ouderkerk behoorde, werd in 1306 een afzonderlijke parochie, na de bouw van de Oude kerk op het tegenwoordige Oudekerksplein. In de 15de eeuw werd deze kerk aanmerkelijk uitgebreid. De bouw van de Nieuwe kerk werd begonnen in 1414, nadat de stad in 1408 in twee parochies verdeeld was. Aan het Rokin stond de Nieuw...

2024-02-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Amsterdam

(oudtijds Amstelredam, Lat. Amstelodamum) ligt O.L. van Greenwich, met 31 Dec. 1939 800.594 (389.394 mannen en 411.200 vrouwen), 31 Dec. 1945 770.803, 1 Jan.’47: 798.358 en 31 Dec. 1948: 826.640 inw. (401.248 m. en 425.392 vr. In 1930: 21 pct Ned. Herv., 13 pct andersdenkende Protestanten (Remonstranten, Luthersen, Doopsgezinden, Geref. enz....

2024-02-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Amsterdam

(Amstelredam, Lat.: Amstelodamum), gelegen op 520 22' 30" N.Br. en 40 53' 48" O.L.v.Gr.,met (1 Jan. 1947) 798 316 inw., (386206 m. en 412 110 vr.), (op 7 Febr. 1947 gestegen tot 800 000 inw.), is de hoofdstad en volkrijkste stad van het Koninkrijk der Nederlanden. De gemeente, welke zich aan weerszijden van het IJ uitstrekt, had...

2024-02-21
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Amsterdam

1) Hoofdst. v. Nederland (770 000 inw.), opp. 175 km*, oorspr. vesting op palen gebouwd a/d Amstel; ontstond i/d 13e eeuw als visschersdorp. De halfcirkelvormige grachten (Heeren-, Keizers- en Prinsengracht) duiden o.d. herhaalde uitbreidingen der stad. De haven heeft 15,4% v/h geh. Nederl. scheepvaartverkeer. Beroemde oude universiteit. Voorn. inv...

2024-02-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Amsterdam

Amsterdam - J a c o b Cornelisz. van, > Cornelisz.

2024-02-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Amsterdam

(amstər'dam) [dam aan de Amstel] hoofdstad van Nederland en havenstad in Noordholland. Grootste handelsplaats van Nederland, vooral in koloniale waren. 1. Ligging. Amsterdam is aan beide zijden van het IJ gelegen en een plan bestaat om die door een tunnel te verbinden. Vliegveld : Schiphol. 2. Oppervlakte. 15.005 ha. 3. Bevolking. 770.744 inw....

2024-02-21
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Amsterdam

Veel vertellen over Amsterdam, onze mooie, karakteristieke hoofdstad, ,,’t zal niet gaan, jongelui,” zoals de echte Amsterdammer zegt. Want dan zou dit geschrijf wemelen van jaartallen en cijfers en inplaats van een encyclopedie voor jongeren zou dit een grote-mensen-encyclopedie worden! Maar iets vertellen, een beeld in vogelvlucht gev...

2024-02-21
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Amsterdam

Amsterdam - (Lat. Amstelodamum), gelegen op 52° 22' 30" N.B. en 4° 53' 8" O.L. van Greenwich, is de hoofdstad van Nederland: volgens de grondwet, omdat de inhuldiging des Konings in deze stad moet geschieden. Bovendien is ze nog steeds de grootste koopstad en het middelpunt op velerlei gebied. Het wapen van A. stelt voor: In keel (rood) een pal van...