Wat is de betekenis van Alteratie?

2023-05-29
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

alteratie

(16e eeuw, vero.) (< Fr. altération) zenuwachtigheid; ontsteltenis; verwarring. O.a. bij Molema (1887), ter Laan (1929) en Endt (1974). • Huil niet, vrouw! Ben je gek om je ongerust te maken. Wat 'n alterasie om zoo'n lammen vent, hé? (Justus van Maurik: Papieren kinderen. 1888) • alteroatsie: ontroering, ontsteltenis; t...

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Alteratie?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

alteratie

alteratie - Zelfstandignaamwoord 1. een onverwachte verandering 2. (muziek) het incidenteel afwijken van de toonhoogten van de toonladdertonen, genoteerd door middel van kruis- en moltekens De vele alteraties maken deze passage "kleurrijk", maar moeilijk speelbaar. Woordherkomst U...

Lees verder
2023-05-29
XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Alteratie

Alteratie - De overgang, in 1578, van de Spaanse naar de Staatse zijde, waarbij het katholieke stadsbestuur werd afgezet en A. zich aansloot bij de opstand tegen de Spaanse koning. Op de ontplooiing van A. had de Alteratie grote invloed. De Reformatie, die in A. vooral haar aanhangers gevonden had onder de rijke kooplieden, had niet alleen om godsd...

Lees verder
2023-05-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Alteratie

[Fr. altération] (eig.: verandering in gemoedsstemming) beroering, ontsteltenis, ontroering; ook: opschudding, zenuwachtige drukte, schrik (deze laatste betekenissen in de volkstaal ook alterasie; zij had in de alterasie haar huissleutel vergeten).

2023-05-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Alteratie

verandering; opschudding

2023-05-29
Muziekencyclopedie

S. van Ameringen (1962)

alteratie

de verhoging of verlaging van een toon in een toonladder of een akkoord.

2023-05-29
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Alteratie

verandering, ontstelteis, schrik.

2023-05-29
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Alteratie

Lat. voor verandering; meestal wordt dan verbetering bedoeld.

2023-05-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Alteratie

(<Fr.), v. (-s), ontsteltenis, ontroering; opschudding : ik heb in de alteratie mijn bril vergeten.

2023-05-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Alteratie

(lett.: verandering), muz.: chromatische verhoging of verlaging van een toon in een dur- of molaccoord.

2023-05-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

alteratie

v. alteraties, alteratiën (Fr. verandering [ten kwade]; ontsteltenis, ontroering, schrik).

2023-05-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Alteratie

(Lat.: verandering) 1) i/d muziek: verhooging of verlaging v/e toon; 2) opwinding.

Lees verder
2023-05-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Alteratie

Alteratie - (muziek), chromatische verhooging of verlaging van één of meer tonen in een akkoord, waardoor de tonale neiging of tendenz der harmonie wordt beïnvloed.

2023-05-29
Muziek lexicon

Mr. G. Keller en Philip Kruseman (1932)

Alteratie

Chromatische verandering van laddereigen accoordtonen. Voorbeeld: Alteraties (X) van den dominant zevenklank in C gr. t. Door alteratie kunnen accoorden ontstaan, welke bij enharmoniseering (zie daar) laddereigen worden in een anderen toonaard, bijv: C gr. t. 7e trap gealtereerd, identiek met Fis of fis 5e trap. Hieronder volgen eenige der meest...

Lees verder
2023-05-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

alteratie

('ra:si) v. (-s) het altereren nl. 1. verandering. 2. ontstentenis. schrik.

Lees verder
2023-05-29
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Alteratie

wijziging in het gemoed, ontstemming.

2023-05-29
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

Alteratie

wijziging, met name van het gemoed, ontstemming.

2023-05-29
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

Alteratie

wijziging, met name van het gemoed, ontstemming.

2023-05-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Alteratie

Alteratie - (Fr.), ontroering, schrik. De bet. „verandering”, thans verouderd, is nog bekend uit de geschiedenis van Amsterdam. Men verstaat daaronder de verandering van de regeering der stad op 26 Mei 1578 door toedoen van de schutterij en een commissie uit de Staten van Holland. Ruim drie maanden te voren had de stad de Spaansche zijde verlaten e...

Lees verder
2023-05-29
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

alteratie

alteratie - v., verandering, ontsteltenis, schrik.