Wat is de betekenis van Alteratie?

2022
2023-02-05
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster

alteratie

(16e eeuw, vero.) (< Fr. altération) zenuwachtigheid; ontsteltenis; verwarring. O.a. bij Molema (1887), ter Laan (1929) en Endt (1974). • Huil niet, vrouw! Ben je gek om je ongerust te maken. Wat 'n alterasie om zoo'n lammen vent, hé? (Justus van Maurik: Papieren kinderen. 1888) • alteroatsie: ontroering, ontsteltenis; t...

Lees verder
2019
2023-02-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

alteratie

alteratie - Zelfstandignaamwoord 1. een onverwachte verandering 2. (muziek) het incidenteel afwijken van de toonhoogten van de toonladdertonen, genoteerd door middel van kruis- en moltekens De vele alteraties maken deze passage "kleurrijk", maar moeilijk speelbaar. Woordherkomst U...

Lees verder
2002
2023-02-05
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Alteratie

Alteratie - De overgang, in 1578, van de Spaanse naar de Staatse zijde, waarbij het katholieke stadsbestuur werd afgezet en A. zich aansloot bij de opstand tegen de Spaanse koning. Op de ontplooiing van A. had de Alteratie grote invloed. De Reformatie, die in A. vooral haar aanhangers gevonden had onder de rijke kooplieden, had niet alleen om godsd...

Lees verder
1994
2023-02-05
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Alteratie

[Fr. altération] (eig.: verandering in gemoedsstemming) beroering, ontsteltenis, ontroering; ook: opschudding, zenuwachtige drukte, schrik (deze laatste betekenissen in de volkstaal ook alterasie; zij had in de alterasie haar huissleutel vergeten).

1993
2023-02-05
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Alteratie

verandering; opschudding

1962
2023-02-05
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

alteratie

de verhoging of verlaging van een toon in een toonladder of een akkoord.

1955
2023-02-05
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Alteratie

verandering, ontstelteis, schrik.

1954
2023-02-05
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Alteratie

Lat. voor verandering; meestal wordt dan verbetering bedoeld.

1950
2023-02-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Alteratie

(<Fr.), v. (-s), ontsteltenis, ontroering; opschudding : ik heb in de alteratie mijn bril vergeten.

1949
2023-02-05
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Alteratie

(lett.: verandering), muz.: chromatische verhoging of verlaging van een toon in een dur- of molaccoord.

1937
2023-02-05
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

alteratie

v. alteraties, alteratiën (Fr. verandering [ten kwade]; ontsteltenis, ontroering, schrik).

1933
2023-02-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Alteratie

(Lat.: verandering) 1) i/d muziek: verhooging of verlaging v/e toon; 2) opwinding.

Lees verder
1933
2023-02-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Alteratie

Alteratie - (muziek), chromatische verhooging of verlaging van één of meer tonen in een akkoord, waardoor de tonale neiging of tendenz der harmonie wordt beïnvloed.

1932
2023-02-05
Muziek

Muziek lexicon

Alteratie

Chromatische verandering van laddereigen accoordtonen. Voorbeeld: Alteraties (X) van den dominant zevenklank in C gr. t. Door alteratie kunnen accoorden ontstaan, welke bij enharmoniseering (zie daar) laddereigen worden in een anderen toonaard, bijv: C gr. t. 7e trap gealtereerd, identiek met Fis of fis 5e trap. Hieronder volgen eenige der meest...

Lees verder
1930
2023-02-05
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

alteratie

('ra:si) v. (-s) het altereren nl. 1. verandering. 2. ontstentenis. schrik.

Lees verder
1929
2023-02-05
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Alteratie

wijziging in het gemoed, ontstemming.

1923
2023-02-05
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Alteratie

wijziging, met name van het gemoed, ontstemming.

1923
2023-02-05
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Alteratie

wijziging, met name van het gemoed, ontstemming.

1916
2023-02-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Alteratie

Alteratie - (Fr.), ontroering, schrik. De bet. „verandering”, thans verouderd, is nog bekend uit de geschiedenis van Amsterdam. Men verstaat daaronder de verandering van de regeering der stad op 26 Mei 1578 door toedoen van de schutterij en een commissie uit de Staten van Holland. Ruim drie maanden te voren had de stad de Spaansche zijde verlaten e...

Lees verder
1914
2023-02-05
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

alteratie

alteratie - v., verandering, ontsteltenis, schrik.