Wat is de betekenis van Akkoord zijn?

1977
2021-01-17
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Akkoord zijn

van rekeningen, berekeningen, opgaven, redeneringen, enz. gezegd: in overeenstemming zijn met hetgeen zij behoren te wezen; met de waarheid of met de regel overeenkomen, juist zijn (Hd. konform gehen; stimmen; Eng. to be correct). Ontleend aan de Franse zegsw. être d’accord, in navolging waarvan men eerst te akkoord, t’akkoord zei...

Lees verder
1925
2021-01-17
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Akkoord zijn

Van rekeningen, berekeningen, opgaven, redeneeringen, enz. gezegd. In overeenstemming zijn met hetgeen zij behooren te wezen, met de waarheid of met den regel overeenkomen, juist zijn. Ontleend aan de fransche zegsw. être d'accord, mnl. van accorde sijn, in navolging waarvan men eerst te akkoord, t’ akkoord zei...

Lees verder