Synoniemen van Zijn

2020-02-17

Zijn

Men heeft verschillende soorten zijn onderscheiden. Existentie of bestaan wordt soms onderscheiden van subsistentie of zijn en andere begrippen. Zo meende Meinong dat materiële objecten, evenals andere dingen in ruimte en tijd zoals schaduwen of zwaartekrachtvelden, bestaan (existieren), terwijl zaken als universalia, getallen en het verschil tussen rood en groen subsisteren (besteken). Verzonnen of denkbeeldige objecten, die concreet (eenhoorns) of abstract (het priemgetal tussen 8 en 10) kunn...

2020-02-17

Zijn

Wie niet voor mij is, is tegen mij, er zijn slechts uitgesproken voorstanders òf tegenstanders; iemands neutrale houding is te beschouwen als een hindernis, als tegenwerking. ‘Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen’, zo spreekt Jezus volgens Matteüs 12:30 (NBV) tot zijn discipelen. De uitdrukking bevat gewoonlijk het voorzetsel voor in plaats van met. Bijbelcitaat: Luikse Diatessaron (1291-1300), p. 76, 30. Die met mi nin es, hijs iegen mi, ende...

2020-02-17

zijn

zijn - Werkwoord 1. ergatief: bestaan: Er is leven na de dood. Zij is niet meer. 2. ergatief: zich bevinden We waren in Portugal. 3. (copl): gelijk zijn aan: Johan is onze voorzitter. 4. (copl): tot de groep behoren van De leeuw is een dier. 5. (...

2020-02-17

zijn

zijn - onregelmatig werkwoord, voornaamwoord 1. een werkelijkheid vormen, bestaan ♢ er zijn mensen die op hun handen kunnen lopen 1. er was eens .... [er leefde eens] 2. ware het niet dat ... [als het niet zo was] 3. als het ware ...

2020-02-17

Zijn

Zijn - is het abstractste aller begrippen. Het kan den zin hebben van: I. bestaan (existentia), dat ons openbaar wordt, hetzij door zinnelijke waarneming en ervaring (er is goud), hetzij door denken of bovenzinnelijke ervaring (er is een God). II. een op-bepaalde-wijze zijn (essentia) van een reeds als bestaande aangenomen ding of persoon (goud is geel, God is goed). Het „opzichzelf” (onafhankelijk van onze menschelijke kennis) bestaande of absoluut zijnde werd langen tijd beschouwd als het...

2020-02-17

Zijn

Zijn (Het) is een begrip, welks onderzoek de taak is van de ontologie, een onderdeel der bovennatuurkunde. Het zijn werd in de middeneeuwen als existentia tegenover het wezen (essentia) gesteld en als eene aanvulling der mogelijkheid (complementum possibilitatis) tot werkelijkheid (actualitas) beschouwd. Maar nadat Kant door een beroemd voorbeeld heeft aangetoond, dat door het zijn niets wordt toegevoegd aan het wezen van een ding („honderd werkelijke thaler zijn niet meer en niet minder dan h...