Wat is de betekenis van Akkoord?

2024-06-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-20
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

akkoord

Het begrip akkoord heeft 5 verschillende betekenissen: 1) overeenkomst. geheel van afspraken tussen partijen dat in een bepaalde vorm wordt genoteerd, bijvoorbeeld in de vorm van een contract, verdrag of besluit; overeenkomst. 2) goedkeuring. het goedkeuren; instemming; goedkeuring. 3) goedgekeurd kunnende worden. goedgekeurd...

2024-06-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

akkoord

akkoord - Zelfstandignaamwoord 1. overeenkomst Na lang onderhandelen was er eindelijk een akkoord bereikt. 2. (muziek) samenklank van minimaal 3 verschillende tonen De muzikant sloeg een akkoord aan op de piano. Woordherkomst uit het F...

2024-06-20
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

akkoord

akkoord - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ak-koord 1. het is in orde, je bent het ermee eens ♢ we gaan akkoord met dit voorstel Bijvoeglijk naamwoord: ak-koord

2024-06-20
Nick Felix

Nick Felix (2014)

Akkoord

Het woord akkoord kan drie betekenissen hebben. In muzikale context betekent het een samenklank van op zijn minst drie tonen. Daarnaast kan een akkoord een pakket van afspraken zijn in de politiek zin van het woord. Als laatste is akkoord gaan met iets hetzelfde als ergens mee instemmen. In het muzikale akkoord gaat het zoals gezegd om minstens dri...

2024-06-20
Muzikale begrippen

Ignace Bossuyt (2010)

Akkoord

Het gelijktijdig klinken van verschillende tonen, doorgaans als een georganiseerde samenklank die aan bepaalde regels beantwoordt, zoals de opbouw in tertsen.

2024-06-20
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

akkoord

akkoord - Term uit het faillissementsrecht: als een bedrijf bijna failliet is en er uitstel van betaling is afgekondigd, kan in overleg met schuldeisers een regeling ofwel akkoord worden getroffen.

2024-06-20
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

akkoord

- akkoord zijn met, akkoord gaan met, het eens zijn met. - ik ben ermee (‘t) akkoord, ik ga ermee akkoord, ik ben het ermee eens. - het akkoord krijgen van iemand, iemands fiat, instemming of toestemming krijgen. Euphony België moest eerst het akkoord krijgen van de partners in Duitsland en Frankrijk. - HN, 21-12-20...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-20
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

akkoord

Een akkoord is een samenklank van meer dan twee tonen (zie toon (2)), die volgens een bepaalde manier worden opgebouwd.