2019-12-13

Akkoord

Het woord akkoord kan drie betekenissen hebben. In muzikale context betekent het een samenklank van op zijn minst drie tonen. Daarnaast kan een akkoord een pakket van afspraken zijn in de politiek zin van het woord. Als laatste is akkoord gaan met iets hetzelfde als ergens mee instemmen. In het muzikale akkoord gaat het zoals gezegd om minstens drie tonen die tegelijk gespeeld worden en die harmonisch klinken. Op de piano houdt dit bijvoorbeeld in dat drie toetsen gelijktijdig ingedrukt een bepa...

2019-12-13

akkoord

Het begrip akkoord heeft 14 verschillende betekenissen: 1) klank van drie of meer tonen die gelijktijdig worden voortgebracht 2) iets overeenkomen door van weerskanten iets toe te geven 3) harmonisch geheel, bijvoorbeeld van kleuren; harmonie 4) goedgekeurd kunnende worden; in orde; oké; goed 5) nader te preciseren akkoord; principeakkoord 6) akkoord waarin de tonen niet tegelijk, maar na elkaar klinken, dus melodisch in plaats van harmonisch; arpeggio 7) akkoord over lonen en arbeidsvoorwaarde...

2019-12-13

akkoord

akkoord - Term uit het faillissementsrecht: als een bedrijf bijna failliet is en er uitstel van betaling is afgekondigd, kan in overleg met schuldeisers een regeling ofwel akkoord worden getroffen.

2019-12-13

akkoord

akkoord - Zelfstandignaamwoord 1. overeenkomst Na lang onderhandelen was er eindelijk een akkoord bereikt. 2. (muziek) samenklank van minimaal 3 verschillende tonen De muzikant sloeg een akkoord aan op de piano. Woordherkomst uit het Frans Uitdrukkingen en gezegden ♦ num=1 niet akkoord gaan met iets|

2019-12-13

akkoord

Een akkoord is een samenklank van meer dan twee tonen (zie toon (2)), die volgens een bepaalde manier worden opgebouwd.

2019-12-13

Akkoord

Het gelijktijdig klinken van verschillende tonen, doorgaans als een georganiseerde samenklank die aan bepaalde regels beantwoordt, zoals de opbouw in tertsen.

2019-12-13

Akkoord

Tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties wordt bij de Stichting voor de Arbeid onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden die voor een of meerdere jaren zullen gelden. Als deze organisaties tot overeenstemming komen, wordt er een centraal of sociaal akkoord gesloten: collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s), die gelden per bedrijfstak of onderneming. Omdat de metaalsector een van de grootste sectoren is, wordt de metaal-CAO vaak als richtlijn gebruikt bij het afsluiten van andere CAO’s....

2019-12-13

akkoord

akkoord - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ak-koord 1. het is in orde, je bent het ermee eens ♢ we gaan akkoord met dit voorstel Bijvoeglijk naamwoord: ak-koord

2019-12-13

Akkoord

zie Dading.

2019-12-13

akkoord

akkoord - o. gmv. overeenkomst, afspraak