Wat is de betekenis van Akkoord?

2020
2021-06-21
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

akkoord

Het begrip akkoord heeft 5 verschillende betekenissen: 1) overeenkomst. geheel van afspraken tussen partijen dat in een bepaalde vorm wordt genoteerd, bijvoorbeeld in de vorm van een contract, verdrag of besluit; overeenkomst. 2) goedkeuring. het goedkeuren; instemming; goedkeuring. 3) goedgekeurd kunnende worden. goedgekeurd...

Lees verder
2019
2021-06-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

akkoord

akkoord - Zelfstandignaamwoord 1. overeenkomst Na lang onderhandelen was er eindelijk een akkoord bereikt. 2. (muziek) samenklank van minimaal 3 verschillende tonen De muzikant sloeg een akkoord aan op de piano. Woordherkomst uit het F...

Lees verder
2018
2021-06-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

akkoord

akkoord - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ak-koord 1. het is in orde, je bent het ermee eens ♢ we gaan akkoord met dit voorstel Bijvoeglijk naamwoord: ak-koord

Lees verder
2017
2021-06-21
Ignace Bossuyt

Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen.

Akkoord

Het gelijktijdig klinken van verschillende tonen, doorgaans als een georganiseerde samenklank die aan bepaalde regels beantwoordt, zoals de opbouw in tertsen.

2012
2021-06-21
Nick Felix

Stagiair bij KRO Brandpunt

Akkoord

Het woord akkoord kan drie betekenissen hebben. In muzikale context betekent het een samenklank van op zijn minst drie tonen. Daarnaast kan een akkoord een pakket van afspraken zijn in de politiek zin van het woord. Als laatste is akkoord gaan met iets hetzelfde als ergens mee instemmen. In het muzikale akkoord gaat het zoals gezegd om minstens dri...

Lees verder
2003
2021-06-21
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

akkoord

akkoord - Term uit het faillissementsrecht: als een bedrijf bijna failliet is en er uitstel van betaling is afgekondigd, kan in overleg met schuldeisers een regeling ofwel akkoord worden getroffen.

2002
2021-06-21
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

akkoord

Een akkoord is een samenklank van meer dan twee tonen (zie toon (2)), die volgens een bepaalde manier worden opgebouwd.

1993
2021-06-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Akkoord

(accoord) vergelijk; samenklank (muz.); in orde

1990
2021-06-21
Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Akkoord

Tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties wordt bij de Stichting voor de Arbeid onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden die voor een of meerdere jaren zullen gelden. Als deze organisaties tot overeenstemming komen, wordt er een centraal of sociaal akkoord gesloten: collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s), die gelden per bedrijfstak of onder...

Lees verder
1981
2021-06-21
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Akkoord

1. (muziek) harmonische samenklank van verscheidene tonen. Er bestaat hieromtrent een speciale akkoordenleer; 2. in akkoord werken betekent voor een van tevoren vastgestelde prijs een bepaalde arbeidsprestatie leveren. Bij individueel akkoord wordt het loon vastgesteld voor de prestatie van de individuele arbeider; bij groepsakkoord dragen de eraan...

Lees verder
1962
2021-06-21
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

akkoord

samenklank van tonen van verschillende hoogte. Een gebroken akkoord is een akkoord waarvan de tonen na elkaar ten gehore worden gebracht.

1952
2021-06-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Akkoord

s.n.; (muziek), akkoard (it).

1950
2021-06-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Akkoord

ook ACCOORD, I. zn. o. (-en), 1. overeenstemming ; — (Zuidn.) tot akkoord komen, brengen, het eens worden, doen worden; — t'akkoord zijn, het eens zijn; 2. overeenkomst, schikking, vergelijk, regeling : een akkoord maken, aangaan, sluiten; — een goed akkoord maakt een zachte scheiding ; beter...

Lees verder
1939
2021-06-21
Koenen

Woordenboek Koenen

Akkoord

z. accorderen, 1. o. -en (overeenkomst, vergelijk; muz. samenklank van drie of meer tonen; faillissementswet: voorstel van in moeilijkheden geraakte schuldenaar aan zijn concurrente schuldeisers, om, in plaats van onmiddellijke, gehele betaling te ontvangen, genoegen te nemen met een zeker percentage van hun vordering en tegen kwijtschelding van h...

Lees verder
1932
2021-06-21
Muziek

Muziek lexicon

Akkoord

Zie: Accoord.

1898
2021-06-21
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Akkoord

zie Dading.

1898
2021-06-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Akkoord

Het begrip akkoord heeft 2 verschillende betekenissen: 1. akkoord - Akkoord ook ACCOORD, o. (-en), overeenkomst, schikking, vergelijk, verdrag een akkoord maken, aangaan, sluiten; — verdrag, schikking tusschen schuldeischer en schuldenaar: een goed akkoord maakt eene zachte scheiding; — beter een mager akkoord dan eene slechte sentent...

Lees verder
1864
2021-06-21
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

akkoord

akkoord - o. gmv. overeenkomst, afspraak