Wat is de betekenis van De druiven zijn zuur?

2019
2021-12-03
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

de druiven zijn zuur

de druiven zijn zuur - Frase 1. (gezegde) wanneer iemand met verachting van datgene spreekt, wat hij graag zou willen hebben, maar niet kan krijgen Woordherkomst De spreekwijze is ontleend aan de fabel van Aesopus, waar de vos, toen de druiven hem te hoog hingen, zei dat hij ze niet lustte. Verwante begrippen de druive...

Lees verder
2011
2021-12-03
Spreekwoordenboek

Geschreven door Ed van Eeden

De druiven zijn zuur

Men laat zich laatdunkend uit over wat men niet kan krijgen.

2005
2021-12-03
Lexicon van Sprookjes

Van Aladdin tot Zwaan kleef aan (2005)

De druiven zijn zuur

GEDREVEN door honger probeerde een vos enkele hooghangende druiven te pakken. Hij sprong een paar keer zo hoog hij kon, maar zei, toen hij merkte dat hij er niet bij kon: ‘Jullie zijn nog niet rijp; zure druiven lust ik niet.’ En hij ging weg. Aldus de vrijgelaten slaaf Phaedrus (in zijn Fabulae Aesopicae, ca. 40 n.C., in het Grieks) en...

Lees verder
1998
2021-12-03
Riemer Reinsma

Gezegden

DE DRUIVEN ZIJN ZUUR

is oorspronkelijk een citaat - en het kwam uit de mond van een vos. Het spreekwoord geeft aan dat een bepaald iemand jaloers is op een ander. Het is afkomstig uit een fabel van de Griekse schrijver Aesopus, die waarschijnlijk in de zesde eeuw voor Christus geleefd heeft. Het is overigens geen letterlijk citaat. Het verhaaltje houdt in dat een honge...

Lees verder
1977
2021-12-03
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

de druiven zijn zuur

De druiven zijn zuur zegt men wanneer iemand het mislukken van zijn plannen niet aan eigen onbekwaamheid maar aan de omstandigheden wijt. Deze uitdrukking, die sinds de zestiende eeuw voorkomt, is ontleend aan een fabel van de Griekse fabeldichter Aesopus (zesde eeuw v.C.) waarin een vos van de druiven die voor hem ie hoog hingen beweerde dat hij z...

Lees verder
1977
2021-12-03
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

De druiven zijn zuur

gezegd wanneer iemand van iets dat hij graag zou willen hebben, doch niet kan krijgen, met verachting spreekt. De spreekwijze is ontleend aan een fabel van Aesopus (n° 33) waarin de vos, toen de druiven hem te hoog hingen, zei, dat hij ze niet lustte (Nederl. bewerkingen in Esopet, n° 55; Vondels Waranda der Dieren, n° 50). Vgl. Fr. ils...

Lees verder
1925
2021-12-03
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

De druiven zijn zuur

Dat wordt gezegd, wanneer iemand van datgene, wat hij graag zou willen hebben, doch niet kan krijgen, met verachting spreekt. De spreekwijze is ontleend aan de fabel van Aesopus, waar de vos, toen de druiven hem te hoog hingen, zei dat hij ze niet lustte. Ze komt reeds in het mlat. voor: divertit vescis vulpecula vitis ab uvis; zie verder Tuinman I...

Lees verder