Wat is de betekenis van Absolute competentie?

2024-07-23
Praktisch Burgerlijk Procesrecht

J.P.H. Timmermans & N.H.P.G. Sommers (2014)

absolute competentie

Bevoegdheid van een bepaald soort rechtscollege, bijvoorbeeld de kantonrechter of de rechtbank (hoog of laag).

2024-07-23
Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Absolute competentie

De absolute competente is een juridisch begrip waarmee wordt aangeduid welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van een bepaalde zaak. Wanneer twee partijen een overeenkomst hebben gesloten over de levering van goederen, dan dienen beide partijen deze overeenkomst na te komen. Mocht er echter blijken dat één der partijen niet volledig of deugdel...

2024-07-23
Juridische methoden begrippenlijst

Harm Kloosterhuis (2009)

Absolute competentie

aanduiding van het soort rechter (d.w.z. rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad of een andere rechterlijke instantie) dat bevoegd is om over een zaak te oordelen. Zie ook: relatieve competentie.

2024-07-23
Mens en recht Lexicon

Mr. A. Bunthof & Mr. Y.M. Visscher (2005)

absolute competentie

Bevoegdheid van de rechter om te oordelen over privaatrechtelijke, strafrechtelijke of bestuursrechtelijke geschillen.

2024-07-23
Basisboek Recht

O.A.P. van der Roest (2000)

Absolute competentie

Bevoegdheid van een bepaald soort rechtscollege, bijvoorbeeld de kantonrechter of de rechtbank (hoog of laag).