Wat is de betekenis van Absolute competentie?

2014
2021-07-28
Praktisch Burgerlijk Procesrecht

Praktisch Burgerlijk Procesrecht

absolute competentie

Bevoegdheid van een bepaald soort rechtscollege, bijvoorbeeld de kantonrechter of de rechtbank (hoog of laag).

2013
2021-07-28
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Absolute competentie

De absolute competente is een juridisch begrip waarmee wordt aangeduid welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van een bepaalde zaak. Wanneer twee partijen een overeenkomst hebben gesloten over de levering van goederen, dan dienen beide partijen deze overeenkomst na te komen. Mocht er echter blijken dat één der partijen niet volledig of deugdel...

Lees verder
2009
2021-07-28
Juridische methoden

Begrippenlijst Juridische methoden.

Absolute competentie

aanduiding van het soort rechter (d.w.z. rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad of een andere rechterlijke instantie) dat bevoegd is om over een zaak te oordelen. Zie ook: relatieve competentie.

2005
2021-07-28
Mens en recht

Mens en recht

absolute competentie

Bevoegdheid van de rechter om te oordelen over privaatrechtelijke, strafrechtelijke of bestuursrechtelijke geschillen.

2000
2021-07-28
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Absolute competentie

Bevoegdheid van een bepaald soort rechtscollege, bijvoorbeeld de kantonrechter of de rechtbank (hoog of laag).