Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 12-04-2015

2015-04-12

Absolute competentie

betekenis & definitie

De absolute competente is een juridisch begrip waarmee wordt aangeduid welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van een bepaalde zaak.

Wanneer twee partijen een overeenkomst hebben gesloten over de levering van goederen, dan dienen beide partijen deze overeenkomst na te komen. Mocht er echter blijken dat één der partijen niet volledig of deugdelijk nakomt, dan kan de andere partij een ingebrekestelling sturen. Wanneer deze ingebrekestelling niet tot het gewenste effect leidt, dan kan de zaak worden voorgelegd aan de rechter. De vraag is echter welke rechter er bevoegd is. In het geschil zoals dat hierboven is beschreven, is de burgerlijke rechter bevoegd. In Nederland kan de zaak worden voorgelegd aan de kantonrechter (sector kanton) indien de omvang van het geschil niet meer dan €25.000,- betreft. Is de omvang van het geschil wel meer dan €25.000,-, dan wordt de zaak voorgelegd aan de civiele rechter (sector civiel). Wanneer er sprake is van een zaak van de burger tegen de overheid, dan is de bestuursrechter bevoegd om kennis te nemen van het geschil. Bij strafbare feiten is de strafrechter bevoegd.