Wat is de betekenis van Absolute muziek?

2024-06-17
Muzikale begrippen

Ignace Bossuyt (2010)

Absolute muziek

Instrumentale muziek die losstaat van buitenmuzikale referenties, zoals de meeste kamermuziek (bv. het strijkkwartet).

2024-06-17
XYZ van de klassieke muziek

Katja Reichenfeld (2003)

Absolute muziek

Absolute muziek is muziek die niet verwijst naar iets buitenmuzikaals, zoals programmamuziek dat wel doet.

2024-06-17
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

absolute muziek

Absolute muziek is muziek die niet verwijst naar buitenmuzikale gegevens; gebruikt geen literaire of psychologische gegevens, maar verwijst alleen naar zichzelf met zuiver muzikale middelen

2024-06-17
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Absolute muziek

muziek die geen bepaalde gedachten of gevoelens vertolkt, maar slechts door zichzelf spreekt. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde programmamuziek. absolute temperatuur noemt men de temperatuur uitgedrukt in de temperatuurschaal van Kelvin. Deze nam als beginpunt de laagst mogelijke temperatuur = — 273 ° Celsius, het absolute nul...

2024-06-17
Muziekencyclopedie

S. van Ameringen (1962)

absolute muziek

muziek die geen relaties heeft met buitenmuzikale elementen als literatuur of beeldende kunsten. Absolute muziek staat in tegenstelling tot ‘programmamuziek.

2024-06-17
X-Y-Z der Muziek

Casper Höweler (1939)

Absolute Muziek

het tegengestelde van programma- of illustratieve muziek. Absolute muziek gebruikt geen litteraire of psychologische, alleen zuiver muzikale middelen: melodie, harmonie, dynamiek, agogiek, timbre. Hanslick heeft er in ‘Vom Musikalisch-Schönen’ een beroemde definitie van gegeven: ‘tönend bewegte Formen’, d.w.z. klin...

2024-06-17
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Absolute muziek

is alle muziek, die als zuiver muzikale uiting gecomponeerd is, zonder eenig verband met een tekst, een poëtische voorstelling, een wijsgeerige, hist. of lit. idee. Voor zoover elke schepping van muziek niet alléén een openbaring van de muziek als natuur-verschijnsel, maar ook noodzakelijkerwijs de uiting van een mensch is, en du...

2024-06-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

absolute muziek

absolute muziek, muziek die niets concreets wenst voor te stellen, niet associatief wil zijn. Het tegengestelde van absolute muziek is programmamuziek.

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-17
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Absolute muziek

Absolute muziek - De muziek op zich zelf, zonder eenig verband met, of betrekking tot andere kunsten en begrippen. Als zoodanig de tegenstelling met de beschrijvende of de programma-muziek.