Wat is de betekenis van Absolute muziek?

2017
2021-08-02
Ignace Bossuyt

Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen.

Absolute muziek

Instrumentale muziek die losstaat van buitenmuzikale referenties, zoals de meeste kamermuziek (bv. het strijkkwartet).

2003
2021-08-02
XYZ van de klassieke muziek

945 begrippen uit de klassieke muziek

Absolute muziek

Absolute muziek is muziek die niet verwijst naar iets buitenmuzikaals, zoals programmamuziek dat wel doet.

2002
2021-08-02
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

absolute muziek

Absolute muziek is muziek die niet verwijst naar buitenmuzikale gegevens; gebruikt geen literaire of psychologische gegevens, maar verwijst alleen naar zichzelf met zuiver muzikale middelen

1981
2021-08-02
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Absolute muziek

muziek die geen bepaalde gedachten of gevoelens vertolkt, maar slechts door zichzelf spreekt. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde programmamuziek. absolute temperatuur noemt men de temperatuur uitgedrukt in de temperatuurschaal van Kelvin. Deze nam als beginpunt de laagst mogelijke temperatuur = — 273 ° Celsius, het absolute nul...

Lees verder
1973
2021-08-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

absolute muziek

absolute muziek, muziek die niets concreets wenst voor te stellen, niet associatief wil zijn. Het tegengestelde van absolute muziek is programmamuziek.

1962
2021-08-02
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

absolute muziek

muziek die geen relaties heeft met buitenmuzikale elementen als literatuur of beeldende kunsten. Absolute muziek staat in tegenstelling tot ‘programmamuziek.

1939
2021-08-02
X-Y-Z der Muziek

Casper Howler

Absolute Muziek

het tegengestelde van programma- of illustratieve muziek. Absolute muziek gebruikt geen litteraire of psychologische, alleen zuiver muzikale middelen: melodie, harmonie, dynamiek, agogiek, timbre. Hanslick heeft er in ‘Vom Musikalisch-Schönen’ een beroemde definitie van gegeven: ‘tönend bewegte Formen’, d.w.z. klin...

Lees verder
1916
2021-08-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Absolute muziek

Absolute muziek - De muziek op zich zelf, zonder eenig verband met, of betrekking tot andere kunsten en begrippen. Als zoodanig de tegenstelling met de beschrijvende of de programma-muziek.