Wat is de betekenis van absolute waarde?

2020
2021-08-02
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

absolute waarde

waarde op zich en niet in betrekking tot iets anders. Voorbeelden: Zijn goed en kwaad alleen maar relatief of hebben de begrippen ook absolute waarde? Janwillem van de Wetering, De doosjesvuller en andere vondsten, 1984

Lees verder
2019
2021-08-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

absolute waarde

absolute waarde - Zelfstandignaamwoord 1. (wiskunde) (natuurkunde) een positief reëel getal of lengte van een andere grootheid, onafhankelijk van andere eigenschappen, zoals teken of richting een vector wordt gekarakteriseerd door een absolute waarde en een richting ...

Lees verder
1994
2021-08-02
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Absolute waarde

1 (wisk.) of modulus van een reëel getal is dat getal, ervan afgezien of het positief of negatief is. (Men schrijft zo'n getal tussen twee rechte strepen. Zo is bijv. [5] gelijk aan +5 en gelijk aan het tegengestelde, nl. -5.); 2 (statistiek) waarde van grootheden die in de oorspronkelijke eenheden zijn uitge...

Lees verder
1981
2021-08-02
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Absolute waarde

(modulus) is de waarde van een getal of vorm afgezien van het teken. Wordt aangeduid door twee verticale strepen, b.v. | — I| = I; | + I| = I; |-a2 — I| = a2 + I.

Lees verder
1973
2021-08-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

absolute waarde

absolute waarde, voor een reëel getal g de waarde van het getal g afgezien van het teken, voor een complex getal g = a + Bi het getal √(a2 + b2). In plaats van absolute waarde van g spreekt men ook van modulus g. De notatie is | g | . Voorbeelden: |+5l =5, | 5 | =5, | 2 + 3i | = √(4 + 9) = √ 13.

1916
2021-08-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Absolute waarde

Absolute waarde van een getal noemt men in de wiskunde het aantal positieve of negatieve eenheden, waaruit het getal bestaat.