Totaal rendement betekenis & definitie

Het totaalrendement van een belegging is alle winst die een belegger met deze belegging maakt. Bij een belegging op de obligatiebeurs bestaat het totaal rendement uit het rente-opbrengsten en de koerswinst. Bij een belegging op de aandelenbeurs bestaat het totaal rendement uit het dividendrendement en de koerswinst.

Het totaal rendement dat behaald kan worden op een aandeel of een obligatie verschilt niet alleen qua terminologie. De overeenkomst is de koerswinst, of het eventuele verlies. Wanneer een belegger een aandeel of obligatie gekocht heeft voor bijvoorbeeld 100 euro en deze verkoopt voor 200 euro is er sprake van koerswinst.

Het verschil ligt in het rendement op rente en het dividend. Bij een obligatie kan een belegger rendement behalen door de rente die ontvangen wordt over de obligatie. Deze rente ligt echter vast en is dus niet aan verandering onderhevig. Bij een aandeel kan er sprake zijn van een dividenduitkering. De hoogte van deze uitkering kan echter verschillen, want het dividend is afhankelijk van de winst van de onderneming.

Doordat het risico bestaat dat de koers van een aandeel of obligatie niet stijgt maar juist afneemt kan het totaalrendement ook negatief zijn. In het geval van een obligatie wordt bij einde looptijd alleen de nominale waarde terugbetaald, waardoor een belegger die de obligatie voor een hogere waarde dan de nominale waarde heeft gekocht hierop verlies lijdt.

Ook bestaat bij aandelen het risico dat het dividend niet uitgekeerd wordt of veel lager dan verwacht is. In het laatste geval is dit doorgaans een indicatie dat het bedrijf in financiƫle problemen verkeert, waardoor ook de koers van het aandeel zal zakken.