Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 16-06-2016

2016-06-16

Primaire emissie

betekenis & definitie

De primaire emissie is de eerste keer dat een onderneming aandelen uitgeeft via een effectenbeurs. Met een primaire emissie kan een bedrijf nieuw kapitaal aanwenden om vervolgens verder te groeien. Voor een primaire emissie gelden bepaalde regels die niet gelden voor iedere volgende emissie van aandelen.

Een primaire emissie wordt in de praktijk ook vaak een IPO genoemd, wat in het Engels staat voor ‘initial public offering’. Het is gebruikelijk dat wanneer een onderneming besluit om een primaire emissie te houden, om de hulp in te schakelen van een bank. Deze bank ondersteunt het bedrijf om de aandelen uit te geven en gaat hiervoor actief op zoek naar geïnteresseerde investeerders. De bank speelt hierin een faciliterende rol en zal geen actie ondernemen wanneer de primaire emissie mislukt of minder dan naar de verwachting verloopt.

De primaire emissie loopt volgens een vooraf opgesteld plan. Dit plan wordt de prospectus genoemd. Hierin staat het beleid dat een onderneming voert met betrekking tot de uitgifte van zowel aandelen als winstuitkeringen die hier uit volgen. Het is voor ondernemingen wettelijk verplicht om een prospectus op te stellen die open is voor iedereen. Wanneer een bedrijf niet handelt volgens de richtlijnen vastgelegd in de prospectus, kan het worden aangeklaagd door eventueel gedupeerde investeerders. Zeker bij de primaire emissie is het dus van groot belang dat de prospectus volledig en voor iedereen open is.