Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 24-03-2016

2016-03-24

Behavorial finance

betekenis & definitie

Behavorial finance omhelst de studie naar de psychologische en sociologische beweegredenen van beleggers. Met behavorial finance probeert men op basis van deze vakgebieden meer inzicht te krijgen in de door mensen veroorzaakte schommelingen in de financiële markten.

Financiële markten worden gekenmerkt door de verrassende schommelingen in winst en verlies. Met name door middel van aandelen en andere effecten kan men op basis van een goed oog voor deze schommelingen veel winst maken. De waarden van aandelen kunnen echter snel dalen, men moet er dus op beducht zijn dat men door deze koersschommelingen ook verlies kan maken. De huidige kennis is er echter niet eenduidig over uit waar deze schommelingen precies door worden veroorzaakt. Behavorial finance probeert dit te verklaren door naar het gedrag van beleggers te kijken.

Binnen de behavorial finance wordt er namelijk vanuit gegaan dat beleggers niet optimaal rationeel handelen. In plaats daarvan laten ze zich voor een groot delen leiden door menselijke emoties. Een voorbeeld van deze emoties is het zogenaamde kuddegedrag dat veelal bij beleggers voorkomt. Men wilt in de financiële wereld namelijk niet achter lopen op iemand anders. Wanneer een belegger besluit om ergens in te investeren, zullen andere oplettende beleggers dit ook doen. Zo kan er op basis van een emotie, en dus een irrationele gedachtegang, door een groot aantal beleggers worden besloten om in een bedrijf te investeren, terwijl hier geen objectieve basis voor is. De studie van behavorial finance probeert via diverse sociale wetenschappelijke vakgebieden inzicht te krijgen in de processen die leiden tot irrationeel gedrag bij beleggers en andere personen werkzaam in de financiële markten.