Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Persoonsgebonden aftrek

betekenis & definitie

Persoonsgebonden aftrek bestaat uit bedragen die men mag aftrekken van het belastbaar inkomen. De persoonsgebonden aftrek is een regeling volgens de Nederlandse Wet inkomstenbelasting. Persoonsgebonden aftrek wordt toegepast op het inkomen in box 1. Als dit niet toereikend is op het inkomen uit box 3 en vervolgens uit box 2.

Wanneer er alimentatie betaald is aan de aangewezen echtgenoot mag dit bedrag van het belastbare inkomen afgetrokken worden. Kinderalimentatie valt niet onder persoonsgebonden aftrek. Ook de afkoopsommen van alimentatie of eventuele bedragen die betaald worden bij een echtscheiding, zoals de verrekening van lijfrenten en pensioenen, zijn aftrekbaar. Al deze bedragen worden belast in box 1 van de inkomstenbelasting.

Ook specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar waarbij het vooral gaat om chronisch zieken en gehandicapten. Het gaat onder andere om de volgende posten:
- Vervoerskosten
- Medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven
- Extra kosten voor kleding en beddengoed
- Kosten van op medische voorschrift aangebrachte aanpassingen van de woninng

Andere kosten die afgetrokken kunnen worden van het belastbare inkomen zijn onder andere uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen, scholingsuitgaven, uitgaven voor monumentenpanden en giften. Een gift is een bevoordeling uit vrijgevigheid, waar geen directe tegenprestatie tegenover staat. Er moet hierbij onderscheid gemaakt worden tussen periodieke giften en andere giften. Bij periodieke giften gaat het om gelijkwaardige periodieke bedragen die eindigen op het moment dat de schenker overlijdt. Bij periodieke giften ligt, in tegenstelling tot andere giften, geen drempel. Andere giften zijn aftrekbaar vanaf 1% van het verzamelinkomen.