Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

Box 1

betekenis & definitie

Box 1 is een onderdeel van de inkomstenbelasting, waarin het inkomen uit werk en inkomen belast wordt. Het belastbaar inkomen in box 1 wordt bepaalt door het bruto inkomen, minus de aftrekposten waar men recht op heeft. De hoogte van de inkomstenbelasting wordt bepaalt door de vier verschillende belastingschijven.

De inkomstenbelasting in Nederland is verdeeld in drie boxen. Iedere box beslaat een deel van de mogelijke inkomsten die men kan hebben. In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Hieronder valt onder andere de winst uit een onderneming, loon, uitkeringen of pensioen en inkomsten als freelancer, gastouder, beroepssporter en artiest. Op de site van de Belastingdienst is een volledig overzicht te vinden van alle vormen van inkomen in box 1.

Naast verschillende vormen van inkomen zijn er in box 1 ook een aantal aftrekposten opgenomen. Wanneer men recht heeft op een bepaalde aftrekpost mag men een vastgesteld bedrag aftrekken van het bruto inkomen. Hierdoor daalt het belastbare inkomen. Of en hoeveel recht men heeft op aftrekpost hangt af van iemands persoonlijke situatie.

Het belastbare inkomen in box 1 is dus het saldo van het brutoloon minus de aftrekpost. Over het belastbare inkomen wordt inkomstenbelasting geheven. In box 1 gebeurt dit aan de hand van vier belastingschijven. Elke schijf staat voor bepaald bedrag aan inkomen. Het belastingtarief per schijf is progressief, wat betekent dat hoe meer men verdient, hoe meer belasting moet betalen.

Wanneer het belastbaar inkomen in drie schijven valt, betaalt men over het inkomen dat in schijf 1 valt het tarief voor schijf 1. Het gedeelte van het inkomen dat in schijf 2 valt wordt belast volgens het tarief van schijf 2 en het inkomen dat in de derde schijf valt wordt belast volgens het tarief van schijf 3.