Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

Box 3

betekenis & definitie

Box 3 is het deel van de inkomstenbelasting waarin het inkomen uit sparen en beleggen wordt belast. Men hoeft niet het daadwerkelijke voordeel aan te geven, want de Belastingdienst hanteert hiervoor vaste percentages. Vanaf 2017 hanteert de Belastingdienst hiervoor drie schijven. Over het voordeel moet men 30% inkomstenbelasting betalen.

In box 3 worden alle bezittingen van een persoon belast, zoals spaargeld, aandelen en een tweede woning. Het voordeel dat woningbezitters uit een eerste woning behalen wordt al belast in box 1. Men hoeft bij de Belastingdienst niet op te geven hoeveel voordeel men behaalt heeft op alle bezittingen, want de Belastingdienst hanteert hiervoor een vast percentage. Over dit percentage moet 30% inkomstenbelasting betaalt worden. Dit stelsel wordt vanaf 2017 aangepast.

Tot 2017 werd 4% van het eigen vermogen (minus het heffingsvrij vermogen) gezien als het behaalde voordeel. Over deze 4% moest men 30% inkomstenbelasting betalen. Vanaf 2017 werkt de Belastingdienst met drie schijven. De eerste schijf betreft het eigen vermogen tot 75.000,-. De tweede schijf betreft het eigen vermogen vanaf 75.001,- tot 975.000,-. De derde schijf betreft het eigen vermogen vanaf 975.001.

Per schijf berekent de Belastingdienst een voordeel met een mix van 1,63% en 5,5%. Dat werkt als volgt: in schijf 1 wordt het percentage van 1,63% voor 67% meegenomen en het percentage van 5,5% voor 33%. In schijf twee wordt het percentage van 1,63% voor 21% meegenomen, het percentage van 5,5% van 79%. Vanaf schijf drie hanteert men alleen nog maar het percentage van 5%. Deze percentage berekenen dus het voordeel dat men behaalt heeft. Over dit bedrag betaalt men vervolgens 30% inkomstenbelasting. Het stelsel vanaf 2017 gaat er vanuit dat men meer voordeel behaalt naarmate men meer eigen vermogen heeft.