Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

Box 2

betekenis & definitie

Box 2 is het onderdeel van de inkomstenbelasting waarin het inkomen uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie belast wordt. De hoogte van de belasting is 25% (2016) van het belastbaar inkomen. Dit belastbaar inkomen is het saldo van het voordeel minus de aftrekposten.

Er is sprake van een aanmerkelijk belang als men minimaal 5% van de aandelen, winstbewijzen of genotsrechten van aandelen of winstbewijzen van een vennootschap of coöperatie heeft. Er is ook sprake van een aanmerkelijk belang wanneer men zelf minder dan 5% bezit. Dit geldt echter alleen wanneer men samen met de fiscale partner meer dan 5% van de aandelen of winstbewijzen bezit van een vennootschap of coöperatie. Ook is er sprake van een aanmerkelijk belang wanneer men zelf minder dan 5% bezit, maar men familieleden heeft die zelf meer dan 5% van dezelfde vennootschap of coöperatie bezitten.

Wanneer er sprake is van voordeel uit een aanmerkelijk belang, moet men inkomstenbelasting betalen over dit voordeel. Het voordeel kan regulier zijn, zoals het geval is bij dividend. Maar er kan ook sprake zijn van vervreemdingsvoordeel ,wanneer men aandelen verkocht heeft.

Men heeft wel het recht om op het behaalde voordeel korting toe te passen door middel van aftrekposten. Zo mag men de persoonsgebonden aftrekken van het belastbaar inkomen, wanneer men dit niet volledig heeft kunnen doen in box 1 en box 3. Ook mag men de kosten die men gemaakt heeft om het voordeel te behalen aftrekken van het belastbaar inkomen. Een voorbeeld hiervan is de rente of de kosten voor het afsluiten van een lening. Wanneer men verlies geleden heeft over het aanmerkelijk belang, kan dit verlies gecompenseerd worden met het voordeel dat behaald is in het vorige jaar of in de komende negen jaar.