Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Aftrekpost

betekenis & definitie

Een aftrekpost is een bedrag dat een belastingplichtige mag aftrekken van het belastbaar inkomen. Hierdoor hoeft de belastingplichtige minder inkomstenbelasting te betalen. De overheid stelt aftrekposten in om mensen te stimuleren bepaalde aankopen te doen of mensen niet dubbel te belasten. Een voorbeeld van een aftrekpost is de hypotheekrenteaftrek.

Een voorbeeld kan het functioneren van een aftrekpost het beste duidelijk maken. Wanneer men een bruto jaarinkomen heeft van 40.000 euro moet men hier 30% inkomstenbelasting over betalen (fictief). De hoogte van de inkomstenbelasting is dan: 12.000 euro. Het netto jaarinkomen is dan 28.000. In dit voorbeeld is nog geen sprake van een aftrekpost.

Wanneer men hypotheekrente betaald, heeft men recht op de hypotheekrenteaftrek. Stel dat de hoogte van deze aftrekpost 6.000 euro is. Dan mag men deze 6.000 euro aftrekken van het bruto jaarinkomen. Het belastbaar inkomen is dan 36.000 euro. Als hierover 30% inkomstenbelasting betaald moet worden, is de hoogte van de inkomstenbelasting 10.800 euro. In dat geval is het netto jaarinkomen 29.200 euro.

Het belastingvoordeel in bovenstaand voorbeeld is 1.200 euro. Dat betekent dat de hoogte van de aftrekpost niet van de inkomstenbelasting wordt afgetrokken, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt. De aftrekpost bedroeg immers 6.000 euro, terwijl het belastingvoordeel maar 1.200 euro is. De aftrekpost zorgt voor een daling van het belastbaar inkomen, maar dit leidt dus niet tot een gelijke daling van het netto inkomen.

De reden dat de overheid gebruik maakt van aftrekposten is omdat ze bepaalde zaken willen stimuleren. De meest bekende aftrekpost is die voor de hypotheekrente. Door middel van deze post is het aantrekkelijker om een huis te kopen, want dit levert een daling van het belastbaar inkomen op.