Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Gepubliceerd op 30-06-2017

Regie

betekenis & definitie

Fr.> Régie.

De algehele, artistieke leiding bij de vormgeving van een dramaproductie in theater, bij radio, televisie of film, op basis van een (→) regie-concept, door het voorstellen van, en het geven van aanwijzingen over de (→) tekstbehandeling, de (→) mise-en-scène, de kostumering, het (→) decor, de belichting en overige middelen, zoals o.m. geluidseffecten.
De algehele, artistieke leiding bij de vormgeving van een dramaproductie berust bij de (→) regisseur. Bij regie onderscheidt men een tweetal aspecten, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: de 'ínnerlijke’ regie en de ‘uiterlijke’ regie. Onder ‘innerlijke’ regie wordt begrepen het ontwikkelen van een (→) regieconcept op basis van een (→) tekstanalyse, dit is de (→)interpretatie van het te spelen stuk, de nadere uitwerking van de rollen, de rollenbezetting en de (→) toneelschikking, vastgelegd in een (→) regieboek. Onder ‘uiterlijke’ regie wordt verstaan de instudering van het stuk op basis van en met behulp van het regieboek, zoals het regelen van opkomen, lopen, vallen, liggen, zitten, opstaan en afgaan, de (→) gestes en (→) mimiek van de acteurs in het (→) speelvlak, de (→) tekstbehandeling door de acteurs zoals (→) intonatie, dictie en de juiste uitspraak. Onder ‘uiterlijke’ regie wordt begrepen de activiteiten van de regisseur bij het ontwerp en het tot stand komen van het decor, de indeling van het toneel, de aankleding van het toneel, de (→) rekwisieten, de kostumering en het (→) belichtingsplan, in overleg met deskundigen op diverse gebieden (→) theatervormgever.

Literatuur
- H. van den Bergh, Teksten voor toeschouwers, 1991
- Prof. Dr. H.H.J. De Leeuwe, Toneel en dans, 1966
- Erik Vos, In de arena; Toneelherinneringen, Amsterdam 1999