Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Gepubliceerd op 30-06-2017

Kostumering

betekenis & definitie

Het geheel van zichtbare kledingstukken die de acteurs dragen, behorend bij hun rollen en in de context van het te spelen toneelstuk.

(→) theatraal middel.
n.b. Op zich is het functioneel naakt ook een vorm van kostumering.