Wat is de betekenis van dictie?

2019
2022-07-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

dictie

dictie - Zelfstandignaamwoord 1. wijze van uitspreken

Lees verder
2002
2022-07-05
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

dictie

Dictie is een manier van uitspreken, van voordragen.

1994
2022-07-05
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Dictie

[Lat. dictio, van dicere, dictum = zeggen] de manier van zeggen, van voordragen; de voordracht zelf.

1993
2022-07-05
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Dictie

(diktie) wijze van voordragen of uitspreken

1973
2022-07-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Dictie

[Lat.], v., zegging, wijze van voordragen, van uitspreken.

1955
2022-07-05
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Dictie

wijze van uitdrukken; voordracht.

1950
2022-07-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Dictie

(<Fr.-Lat.), v., zegging, wijze van voordragen, van uitspreken: het spel van die actrice is goed, maar aan de dictie moet zij nog meer zorg besteden; (bij uitbr.) wijze van schriftelijke uitdrukking.

1949
2022-07-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Dictie

(Lat.), wijze van zeggen of voordracht, spec. uit aesthetisch oogpunt.

1948
2022-07-05
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

dictie

v. wijze van „zeggen” of voordragen, voordracht.

1947
2022-07-05
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

DICTIE

noemt men in het algemeen de wijze, waarop men zijn gedachten en gewaarwordingen in woorden uitdrukt. Tegenover de stijl, die vooral gevormd wordt door de logische bouw en het rhy hmisch verloop der volzinnen, ziet de dictie meer cp de keuze van woorden en beelden.

1937
2022-07-05
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

dictie

v. (Fr. [Lat. dictio]: wijze van zeggen, voordracht); lees dik'sie.

1933
2022-07-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Dictie

Dictie - (Lat. dictio = zegging) is de bepaalde stijl van een dichter, zijn eigen manier van zich uit te drukken.

1928
2022-07-05
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Dictie

betekent in het algemeen de manier, waarop men zijn gedachten uitspreekt. In het bizonder betekent het ook de wijze, waarop men een gedicht of prozastuk voorleest of opzegt.

1923
2022-07-05
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Dictie

(dictio, het uitspreken), de wijze van spreken, de uitdrukking der gedachten door middel van de spraak; vgl. Amelie.

1923
2022-07-05
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Dictie

de wijze van spreken, de uitdrukking der gedachten door middel van de spraak; vgl. Amelie.

1898
2022-07-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Dictie

DICTIE, v. zegging, wijze van voordragen, van uitspreken het spel van die actrice is goed, maar aan de dictie moet zij nog meer zorg besteden; (bij uitbr.) wijze van schriftelijke uitdrukking.

1870
2022-07-05
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Dictie

Dictie noemt men in het algemeen de wijze, waarop men zijne gedachten en gewaarwordingen in woorden uitdrukt. Zij staat met den stijl in naauw verband, doch is nog iets anders dan deze, waarbij het vooral aankomt op het logisch verband en den welluidenden toonval der volzinnen.

1864
2022-07-05
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

dictie

dictie - v. gmv. voordracht, zegswijze