Wat is de betekenis van dictie?

2019
2021-10-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

dictie

dictie - Zelfstandignaamwoord 1. wijze van uitspreken

Lees verder
2002
2021-10-21
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

dictie

Dictie is een manier van uitspreken, van voordragen.

1994
2021-10-21
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Dictie

[Lat. dictio, van dicere, dictum = zeggen] de manier van zeggen, van voordragen; de voordracht zelf.

1993
2021-10-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Dictie

(diktie) wijze van voordragen of uitspreken

1973
2021-10-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Dictie

[Lat.], v., zegging, wijze van voordragen, van uitspreken.

1955
2021-10-21
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Dictie

wijze van uitdrukken; voordracht.

1950
2021-10-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Dictie

(<Fr.-Lat.), v., zegging, wijze van voordragen, van uitspreken: het spel van die actrice is goed, maar aan de dictie moet zij nog meer zorg besteden; (bij uitbr.) wijze van schriftelijke uitdrukking.

1949
2021-10-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Dictie

(Lat.), wijze van zeggen of voordracht, spec. uit aesthetisch oogpunt.

1948
2021-10-21
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

dictie

v. wijze van „zeggen” of voordragen, voordracht.

1933
2021-10-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Dictie

Dictie - (Lat. dictio = zegging) is de bepaalde stijl van een dichter, zijn eigen manier van zich uit te drukken.

1928
2021-10-21
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Dictie

betekent in het algemeen de manier, waarop men zijn gedachten uitspreekt. In het bizonder betekent het ook de wijze, waarop men een gedicht of prozastuk voorleest of opzegt.

1923
2021-10-21
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Dictie

de wijze van spreken, de uitdrukking der gedachten door middel van de spraak; vgl. Amelie.

1898
2021-10-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Dictie

DICTIE, v. zegging, wijze van voordragen, van uitspreken het spel van die actrice is goed, maar aan de dictie moet zij nog meer zorg besteden; (bij uitbr.) wijze van schriftelijke uitdrukking.

1870
2021-10-21
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Dictie

Dictie noemt men in het algemeen de wijze, waarop men zijne gedachten en gewaarwordingen in woorden uitdrukt. Zij staat met den stijl in naauw verband, doch is nog iets anders dan deze, waarbij het vooral aankomt op het logisch verband en den welluidenden toonval der volzinnen.

1864
2021-10-21
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

dictie

dictie - v. gmv. voordracht, zegswijze