Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Gepubliceerd op 30-06-2017

Regisseur

betekenis & definitie

Artistiek leider en eindverantwoordelijke bij de voorbereiding, instudering en uitvoering van een theaterproductie, film- of televisieopname, (→) regie, regieboek, regieconcept enz.

Regisseur is tegenwoordig een autonoom vak c.q. beroep, dat ontstaan is in de tweede helft van de 19e eeuw (→) de Meiningers. Voordien waren de regiebezigheden in handen van de auteur van het toneelstuk of van de hoofdrolspeler.

Literatuur
- Hans van Dam, Theater in gebruik, 1996