Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 03-07-2015

2015-07-03

Vrede

betekenis & definitie

Vrede is een van de collectieve rechten. In internationaal recht: de normale situatie van de verhoudingen tussen staten, gekenmerkt door afwezigheid van openlijke vijandigheden.

De Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804) stelde als vereiste voor vrede in Europa dat alle staten republieken zouden zijn en zich in een federatie van vrije staten aaneen zouden sluiten. De Haagse vredesconferenties van 1899 en 1907 legden een verdrag voor de vreedzame regeling van internationale geschillen vast, gepaard met een Permanent Hof van Arbitrage. Later werd het handhaven van de vrede de belangrijkste taak van Volkenbond en VN.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is volgens de principes van Neurenberg het veroorzaken van oorlog een 'misdrijf tegen de vrede', maar de betekenis van dat misdrijf is op de achtergrond geraakt door de formulering van de misdaad van agressie.

Een nieuwe impuls voor de Haagse Vredesconferenties werd in 1999 gegeven door de Hague Appeal for Peace.