Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 22-05-2015

2015-05-22

Collectieve rechten

betekenis & definitie

Collectieve rechten zijn rechten van de mens die van toepassing zijn op volken. Tot de collectieve rechten worden gerekend: zelfbeschikking, bevrijding van onderdrukking en kolonialisme, vrede en veiligheid, beheer over hulpbronnen en natuurlijke rijkdommen, ontwikkeling, milieu, bescherming van minderheden.

Collectieve rechten zijn te onderscheiden van groepsrechten, zoals het recht op vereniging en vergadering, die tot de burgerlijke en politieke rechten worden gerekend. Of de collectieve rechten tot de mensenrechten kunnen worden gerekend, is omstreden; ze kunnen de rechten van het individu bedreigen wanneer ze de belangen van een volk of groep daarboven stellen. Zo kan het 'collectieve' recht op zelfbeschikking van een staat de mensenrechten in gevaar brengen wanneer dat recht wordt gebruikt om binnenlandse en buitenlandse kritiek de mond te snoeren.