Mensenrechten begrippenlijst

Amnesty International (2007)

Gepubliceerd op 20-05-2015

Misdaad

betekenis & definitie

Een misdaad, of in juridisch taalgebruik misdrijf, is een strafbaar feit waarvoor een rechter gevangenisstraf kan opleggen.

Internationale mensenrechtenverdragen zeggen betrekkelijk weinig over misdaad. Het Europees verdrag noemt het belang van preventie, het Vluchtelingenverdrag sluit degenen die ernstige niet-politieke misdrijven hebben gepleegd uit van de bescherming tegen terugzending. Elke vijf jaar wordt door de VN een congres gehouden over het voorkómen van misdaad en de behandeling van delinquenten. Het bureau van dit congres is gevestigd in Wenen en maakt o.m. studie van terrorisme. Uit het congres van 1955 kwamen de 'Standaardminimumregels voor behandeling van gevangenen' voort. Een ander belang van het congres inzake mensenrechten lag in studies van de doodstraf en in de vaststelling van gedragscodes inzake politie en vuurwapens. De VN kent sinds 1950 een Comité ter Voorkoming en Beheersing van Misdaad, bestaande uit 27 leden, dat jaarlijks bijeenkomt. Wereldwijd zijn de belangrijkste vormen van criminaliteit de drugshandel en mensensmokkel. Tot de misdaden met een politiek karakter behoren genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven, marteling e.d.