Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 30-06-2015

2015-06-30

Franklin D. Roosevelt

betekenis & definitie

Franklin Delano Roosevelt (1882 - 1945), soms afgekort tot FDR, was van 1933 tot 1945 de 32e president van de VS. In deze functie nam hij ingrijpende maatregelen om de economische crisis te bestrijden. Hij was lid van de Democratische Partij.

Roosevelt was oorspronkelijk advocaat van beroep. Naast onderminister van de Marine (1913 - 1920) en runningmate van presidentskandidaat Cox (1920) was hij ook nog een tijdje (1929 - 1932) gouverneur van New York. Tijdens de presidentsverkiezingen van 1932 versloeg hij zittend president Hoover, mede vanwege de slechte economische omstandigheden. Als enige president van de Verenigde Staten werd hij vier keer herkozen, een record dat niet meer verbeterd kan worden omdat sinds 1947 de president maar eenmaal herkozen kan worden.

Roosevelt stond bekend als ''mediapresident'' omdat hij veel actief was in de media en als eerste begon met presidentiële persconferenties. Daarnaast was hij de grondlegger van grote binnenlandse hervormingen, vooral op het gebied van de werkloosheid, minimumloon en sociale zekerheid. In de buitenlandse politiek stelde Roosevelt zich op als een 'goede buur' voor Latijns-Amerika en riep op tot vrede bij Hitler en Mussolini. Al tijdens zijn leven gaf Roosevelt opdracht tot het Four Freedoms Monument om zo een groter publiek te inspireren voor het concept van de vier vrijheden: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. Zijn ideeën over mensenrechten verwoordde hij onder andere in zijn toespraak over de Four Freedoms. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij ook grondlegger van het Atlantisch Handvest, oprichting van de VN.

Zijn vrouw Eleanor (1884-1962) wierp zich op als pleitbezorgster van de armsten. Na Roosevelts dood werd zij actief in de VN, onder meer als voorzitster van de werkgroep die de Universele verklaring formuleerde. Zij kreeg postuum de VN-mensenrechtenprijs.