Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 30-06-2015

2015-06-30

Rechtsbijstand

betekenis & definitie

Rechtsbijstand is hulp van een advocaat of juridisch deskundige. Het recht van een beklaagde op een advocaat naar eigen keuze en zonodig zonder betaling is vastgelegd in het VN-verdrag (BuPo).

Hoewel in de meeste rechtsstelsels nu de bijstand van een advocaat is vastgelegd, is die in de praktijk vaak gebrekkig. Particuliere groepen voor rechtshulp zijn dan ook in verscheidene landen belangrijke organen voor de naleving van mensenrechten.

In Nederland bestaan de Bureaus voor Rechtshulp (België: Centra voor Rechtsbijstand), rechtswinkels, jongerenadviescentra en dergelijke die gratis bijstand verlenen aan minvermogenden. Die bijstand wordt ook verleend door de sociale advocatuur, dat zijn advocaten die zich speciaal hebben toegelegd op sociale en pro-Deozaken. Rechtshulp binnen de asielprocedure wordt in Nederland verleend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA), in België door de Bureaus en Commissies voor Juridische Bijstand.