Mensenrechten begrippenlijst

Amnesty International (2007)

Gepubliceerd op 03-07-2015

BuPo

betekenis & definitie

Het VN-verdrag BuPo (Burgerrechten en Politieke Rechten) werd in 1966 aanvaard en in 1976, na 35 rectificaties aanvaard.

Dit verdrag bevat 55 artikelen, over onder meer rechten en vrijwaringen betreffende discriminatie, effectieve rechtsmiddelen, noodtoestand, gratie, marteling, slavernij, vervangende dienstplicht, eerlijk proces, compensatie, reclassering, bewegingsvrijheid, het verlaten van een land, gevangenen, rechtsbijstand, beroep, geweten, geloof, meningsuiting, opvoeding, vereniging en vergadering, gezin, huwelijk, kiesrecht en gelijkheid voor de wet. Enkele van deze rechten zijn niet-opschortbaar.

Bij dit verdrag behoort een eerste Facultatief protocol, dat voorziet in een klachtenprocedure voor individuen bij het VN Comité voor de Mensenrechten, en een tweede Facultatief protocol voor de afschaffing van de doodstraf. Het VN Comité voor Mensenrechten is een groep van 18 onafhankelijke deskundigen die driemaal per jaar bijeenkomt in het kader van het VN-verdrag (BuPo). Het comité geeft onder meer commentaar op de rapportages van de landen die partij zijn bij het verdrag. Van staten die het Facultatief protocol hebben ondertekend kunnen onderdanen ook individuele klachten bij dit comité indienen.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.