Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Overheidsdienst

betekenis & definitie

Personen in overheidsdienst zijn o.m. ambtenaren, rechters, militairen en politie. Met name voor wetshandhavers zijn gedragscodes ontwikkeld.

Ambtenaren nemen soms een bijzondere arbeidspositie in, zoals in Nederland waar hun volgens de wet lange tijd het recht op staken was onthouden. Bijzondere verantwoordelijkheden berusten bij ambtenaren o.m. ten aanzien van persoonsregistratie, de uitvoering van voorzieningen, de uitvoering van het vreemdelingenbeleid en vluchtelingenbeleid, en het binnenlands veiligheidsbeleid. Het VN-verdrag (BuPo) stelt dat mensen recht hebben op een effectief rechtsmiddel bij schending van hun mensenrechten, zelfs als de schending is begaan door mensen in ambtelijke functie. Klachten over overheidsdiensten kunnen in verscheidene landen worden voorgelegd aan een ombudsman.