Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 03-07-2015

2015-07-03

Wetshandhavers

betekenis & definitie

Wetshandhavers (Engels: law enforcement officers) zijn onder meer politie, gevangenbewaarders en anderen die in opdracht van de overheid controle op naleving van de wet uitvoeren. In een noodtoestand of oorlog kunnen ook militairen als wetshandhavers optreden.

Volgens de VN-gedragscode voor wetshandhavers (1979) moeten wetshandhavers zich te allen tijde onthouden van onrechtmatige handelingen, ook als hun daartoe opdracht wordt gegeven. Geweld en vuurwapens mogen slechts worden gebruikt in zoverre dat strikt noodzakelijk is. In de 'Grondbeginselen betreffende het gebruik van geweld en vuurwapens door wetshandhavers', aanvaard door het VN-congres ter voorkoming van misdaad in 1990, staat dat wetshandhavers slechts gebruik mogen maken van vuurwapens als er geen andere middelen meer zijn, en dat elk geval van letsel of dood door het gebruik van geweld onmiddellijk aan superieuren gemeld moet worden.