Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Onpartijdigheid

betekenis & definitie

Onpartijdigheid is het achterwege laten van ongegronde bevoordeling van een van de partijen in een conflict.

Het VN-verdrag (BuPo) stelt dat de rechtspraak onpartijdig moet zijn. Algemeen geldt in de mensenrechten het recht op gelijkheid, d.w.z. dat de ene partij niet discriminerend mag worden bevoordeeld boven de andere. Organisaties en instellingen voor mensenrechten worden geacht onpartijdig te zijn, ook al zijn ze niet onafhankelijk of neutraal (bijv. een regeringscommissie of een commissie van een bepaalde politieke partij). Onpartijdigheid is in de regel ook een kenmerk van ngo's die voor mensenrechten werken, hoewel sommige ngo's duidelijk zijn verbonden aan politieke partijen of oppositiegroeperingen. Zolang zij zich duidelijk houden aan internationale normen van mensenrechten, hoeft dat hun betrouwbaarheid niet in de weg te staan.