Wat is de betekenis van Onpartijdigheid?

2007
2022-12-04
Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Onpartijdigheid

Onpartijdigheid is het achterwege laten van ongegronde bevoordeling van een van de partijen in een conflict. Het VN-verdrag (BuPo) stelt dat de rechtspraak onpartijdig moet zijn. Algemeen geldt in de mensenrechten het recht op gelijkheid, d.w.z. dat de ene partij niet discriminerend mag worden bevoordeeld boven de andere. Organisaties en instelling...

Lees verder
2007
2022-12-04
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Onpartijdigheid

Onpartijdigheid is een criterium voor de juistheid van morele en juridische oordelen. Meer bepaald houdt onpartijdigheid in dat oordelen die onmiddellijk voortvloeien uit bijzondere affecten, voorkeuren, voorliefdes of belangen als vooroordelen gelden en daarom gediskwalificeerd worden. Het begrip ‘onpartijdigheid’ neemt een belangrijke plaats in i...

Lees verder
1952
2022-12-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Onpartijdigheid

s., ûnpartidigens.

1950
2022-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)