Mensenrechten begrippenlijst

Amnesty International (2007)

Gepubliceerd op 30-06-2015

NGO

betekenis & definitie

NGO staat voor Niet-Gouvernementele Organisatie, organisaties die geen overheden vertegenwoordigen. In de sfeer van de mensenrechten, vrede, veiligheid en milieu zijn vele duizenden NGO's actief, sommige plaatselijk en van geringe omvang, andere internationaal en zeer groot. De grootste mensenrechten-NGO's zijn Amnesty International, Human Rights Watch en Artsen zonder Grenzen.

De betekenis van NGO's is aanzienlijk. Volgens sommigen betekent dat ook dat hun macht groot is. Als alle inkomsten van NGO's bij elkaar worden opgeteld, vormen ze samen de achtste economie ter wereld. Van de kant van overheden en vooral het bedrijfsleven wordt steeds meer aangedrongen op de verantwoording die NGO's voor hun doen en laten zouden moeten afleggen.

Een aantal NGO's, waaronder Amnesty International, heeft raadgevende bevoegdheid bij intergouvernementele organisaties (IGO's). Een gedragscode die door Amnesty en andere organisaties is onderschreven is het Accountability Charter.

Andere belangrijke internationale ngo's die bijdragen aan rapportage, conflictpreventie en preventie van mensenrechten zijn AIDA, Article 19, Defence for Children International, Derechos, Hague Appeal for Peace, Human Rights Internet, Index on Censorship, International Alert, de Internationale Commissie van Juristen, Justitia et Pax, de Liga voor de Rechten van de Mens, Pax Christi, PEN, PIOOM, Quakers en Transparency International.