Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Niet-opschortbare rechten

betekenis & definitie

Niet-opschortbare rechten zijn rechten die nooit buiten werking kunnen worden gesteld, ook niet in tijd van oorlog of noodtoestand.

Volgens het VN-verdrag (BuPo) zijn dat de rechten op leven, vrijheid van geweten en geloof, erkenning als persoon voor de wet (habeas corpus), vrijwaring van slavernij, vrijwaring van marteling en wrede behandeling, vrijwaring van gevangenneming wegens schulden en vrijwaring van twee maal bestraffing voor hetzelfde misdrijf (ne bis in idem). De vrijheid van meningsuiting is geen niet-opschortbaar recht. In de prakijk zijn beperkingen aan vooral het verstrekken van informatie een van de eerste maatregelen die een overheid of militair apparaat in tijden van crisis neemt, zoals door militaire censuur.