Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 23-06-2015

2015-06-23

IGO

betekenis & definitie

IGO staat voor intergouvernementele organisatie. Dit zijn organisaties van staten, zoals de Verenigde Naties.

IGO's zijn de belangrijkste bronnen van normstelling in het internationaal recht van mensenrechten, door middel van verdragen, verklaringen, resoluties en gedragscodes. Tot hun mechanismen van implementatie behoren commissies, monitoring, algemene rapportage en speciale rapporteurs, embargo’s en een interventie (of humanitaire interventie). In de meeste IGO's is ook een rol weggelegd voor niet-gouvernementele organisaties (ngo's), bijvoorbeeld door raadgevende bevoegdheid.

Tot de regionale IGO's behoren de Raad van Europa, de Europese Unie, de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Arabische Liga (Arabisch Handvest) en de Afrikaanse Unie. Azië kent geen regionale IGO, wel samenwerkingsverbanden.